Header Ads

Vihreä seksuaalimoraali syrjii köyhiä ja seksissä taitamattomia naisia


Vihreät ovat julkaisseet Suostumus2018 -kansalaisaloitteen, joka vaatii raiskauksen määrittelyä suostumuksen puutteen kautta. Vihreät perustelevat tarvetta lakimuutokselle sillä, että nykyisen lain mukaan uhrin on tehtävä vastarintaa, jotta raiskaaja voitaisiin tuomita. Esimerkiksi pelkotilassa uhri ei välttämättä kykene vastustamaan tekoa.
Nykyiseen rikoslakiin tutustumalla jokainen voi havaita, että Vihreiden esittämät perustelut ovat täyttä puppua. Niin on moni muukin asia kansalaisaloitekampanjassa, ja tässä blogissa paljastan mitkä.
Aloitetaan nykyisestä rikoslaista. Rikoslain mukaan raiskaus ei perustu väkivallalla uhkaamiseen, kuten Vihreät väittävät. Lakiteksti mainitsee väkivallalla uhkaamisen, mutta lisää seuraavan:
Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinentiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan. (RL 20 § 1)
Aloitteella on siis oltava muita motiiveja. Aloitetta ovat sosiaalisessa mediassa tänään mainostaneet erityisesti Vihreiden tunnetut naispoliitikot, joten käsittelen aihetta naisnäkökulmasta. Vihreillä tai muilla miehillä voi olla omat syynsä kannattaa aloitetta, mutta en tässä perehdy niihin.
Suostumus2018 -kampanja esittää nykyisen rikoslain väärässä valossa, mutta se ei tyydy vääristelemään tosiasioita vain tämän suhteen. Vihreät vastaavat kansalaisaloitteen kotisivuilla huoleen perusteettomista raiskaustuomioista näin:
Kukaan ei voi saada tuomiota raiskauksesta ilman näyttöä.
Tämäkään ei pidä paikkaansa. Perättömästä raiskausilmoituksesta syyttömänä vankeustuomiota kärsimään joutuneesta miehestä uutisoitiin äskettäin. Mies kiisti oikeudessa raiskauksen, mutta oikeus piti naisen kertomusta "uskottavampana". Naisethan ovat yleensä vakuuttavampia tämänkaltaisissa asioissa, joka on syynä myös sille, miksi he saavat pienempiä tuomioita samoista rikoksista kuin miehet.
Myöhemmin nainen tunnusti, että seksi oli ollut suostumuksellista, molemmin puolin. Poikaystävänsä painostamana nainen oli maineensa puhdistaakseen tehnyt jälkikäteen rikosilmoituksen raiskauksesta.
Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut: mies oli istunut syyttömänä vankilassa lähes vuoden verran. Miehen osalta vahingot tuskin rajoittuvat vapaudenmenetykseen, sillä raiskaajan leiman saaneen elämä on asennesyistä käytännössä ohi.
Mielenkiintoisinta Vihreiden kansalaisaloitteessa on kuitenkin se, että he haluaisivat lisätä raiskauksen tunnusmerkistöön myös seuraavan kohdan. Raiskauksesta pitäisi tuomita Vihreiden mielestä myös silloin, jos
...tekijä väärinkäyttää luottamus-, auktoriteetti- tai valta-asemaa.
Seksuaalisuutta on aina kontrolloitu voimakkaasti yhteiskunnan taholta. Ainakaan länsimaisesta kulttuurihistoriasta ei löydy juurikaan esimerkkejä yhteiskunnista, joissa seksuaalisen kanssakäymisen tapaa ja rajoja ei oltaisi tavalla tai toisella pyritty määrittelemään moraalin tai lain avulla, jonka rikkomisesta seuraa rangaistus.
Nykyään uskonnon asema seksuaalimoraalin määrittelyssä on rapautunut, mutta valtatyhjiön ovat täyttäneet poliitikot, ns. asiantuntijat ja kansalaisaktivistit. Vihreät voidaan lukea osaksi tällaista poliittista järjestelmää, joka pyrkii määrittelemään, millaiset tavat ilmaista seksuaalisutta ovat hyväksyttäviä. Myös Perussuomalaisilla, Sinisillä ja Kristillisdemokraateilla on paljon ajatuksia siitä, millainen seksuaalisuus on hyväksyttävää ja millainen taas ei.
Kiinnostavaa on, että Vihreiden kansalaisaloitteessa seksiä yläluokkaisen - oletettavasti miehen - ja alempaan sosiaaliluokkaan kuuluvan - oletettavasti naisen - välillä ei pidetä sopivana. Ilmeisesti taka-ajatuksena on, että jos hyvätuloinen pomo harrastaa seksiä työväenluokkaisen sihteerikön kanssa, sihteerikkö voi kokea epäsuoraa painostusta suostua seksiin.
Toisin sanoen Vihreiden mielestä työväenluokkainen nainen ei ole kykenevä päättämään seksuaalisuudestaan, eli antamaan ns. suostumusta. Tämä synnyttäisi luonnollisesti hyvätuloisille miehille kannustimen vältellä seksiä alempaan sosiaaliluokkaan kuuluvien naisten (etenkin nuorien!) kanssa, mikä vahvistaa keski-ikäisiin korkeakoulutettuihin vihreisiin naisiin kohdistuvaa seksuaalista kysyntää. Tämä on epäilemättä yksi syy sille, miksi vihreät naiset niin ponnekkaasti tukevat kansalaisaloitetta.
Erikoinen piirre kansalaisaloitteessa on myös alimman mahdollisen taitotason asettaminen seksissä. Kansalaisaloitteen sivuilla kerrotaan:
Jos kumppani on esimerkiksi passiivinen [...] suostumusta ei voi päätellä olevan.
Tämäkin heikentäisi alemman tason naisten mahdollisuuksia saada miehiltä seksiä. Naiset, jotka eivät pysty täyttämään Vihreiden seksuaalisuuden aktiivimallin aktiivisuusedellytystä, asettavat miehen riskiin saada rikostuomio.
Tämäkin vähentäisi köyhiin ja seksissä taitamattomiin naisiin kohdistuvaa seksuaalista kysyntää, ja vahvistaisi korkeasti koulutettuihin ja yliopistobileissä seksitaitojaan hioneisiin vihreisiin naisiin kohdistuvaa seksuaalista kysyntää. Lahnan kanssa paneminen kun voisi johtaa linnareissuun.

Lähde - Milko Aikio, Uusi Suomi - Puheen vuoro

Sisällön tarjoaa Blogger.