Header Ads

Mitä tapahtuu kun robotit tulevat?


Robottien uskotaan vievän jopa 40-50 prosenttia työvoimasta kortistoon seuraavan seuraavien vuosikymmenien aikana, mutta mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnallisesti? Tulisiko robotit laittaa verolle, jotta voimme varmistaa sosiaaliturvan kattavuuden ja pysymisen järkevällä tasolla? Mitä ihmiset tekevät

Meillä on kaksi mahdollista vaihtoehtoa.

  1. Robotteja verotetaan, jolloin voidaan taata hyvinvointiyhteiskunnan pysyminen ja se, että hinnat eivät nouse kohtuuttomiksi köyhimmälle osalle ALV ja muiden tasaverojen muodossa. Toisaalta tämä saattaa ajaa yrityksiä muihin maihin, joissa niitä ei päätetä verottaa, mutta Suomen yhteiskunnallisen vakauden ja korkeasti koulutetun väestön tulisi estää tämä osittain, koska robotteja on kehitettävä ja huollettava, joka voi osoittautua vaikeammaksi muissa maissa.
  2. Robotteja ei veroteta, työttömyys nousee jolloin myös ALV:ta ja muita tasaveroja on nostettava, jotta voidaan varmistaa sosiaaliturvan ja muiden tukien korotukset, sekä riittävä elintaso työttömälle kansanosalle. Tasaverot tulevat koskemaan kipeimmin köyhimpään osaan. Vain rikkaimmat hyötyvät tällä kertaa, koska heillä on varaa rahoittaa robotteja töihin ja he maksavat pääosan veroistaan ALV muodossa, mutta tämä on edelleen halvempaa heille kuin robottien verotus. Robotit tosin tullaan siirtämään pian muihin maihin joissa verotus on pienempää olettaen, että niissä on laskennallisesti halvempaa tuottaa mitä halutaan ja maissa olisi tietyn tasoinen yhteiskuntarauha kuten Suomessakin. 
Työttömyys tulee nousemaan ainakin alkuunsa molemmissa tapauksissa, verotetaan niitä tai ei.


Tämän hetkiset ongelmat

Jo nyt Suomessa on nähtävissä vaihtoehto kaksi osaltaan. Yritysten verotusta on pudotettu, ALV:ta on nostettu ja tuloerot kasvaneet. Vaikka aina valitetaankin, että rikkaimpia verotetaan liikaa niin ennemminkin tulisi kysyä, onko Suomessa mahdollista luoda tulevaisuutta? Suomi on koko ajan menossa huonompaan suuntaa kaikilla mittareilla. Töitä ei ole, mutta ilmaisia harjoitteluja/työkokeiluja sitäkin enemmän. Kilpailua töistä on enemmän, hinnat nousevat, palkat junnaavat paikallaan ja töitä on vähemmän ja vähemmän. Kouluttautuminen ei enää ole tae työstä kuten ennen, eikä edes osaaminen. Yritystä ei kannata perustaa, koska se poistaa pohjan peruselämiseltä jonka tuet mahdollistavat, joka taas edelleen kärjistää tuloeroja kun vain varakkaimilla on mahdollisuus luoda uusia yrityksiä ja tuloja. Köyhimmillä ei ole varaa ottaa riskiä. Suomessa on myös tapahtumassa huolestuttavaa maastamuuttoa jossa nuoret hyvin koulutetut siirtyvät muihin maihin, joissa tarjotaan parempaa palkkaa ja paremmin eduin. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa tapahtuu "aivovuotoa", joka laskee Suomen kilpailukykyä huomattavasti, kun osaavin osa siirtyy pois työmarkkinoilta, kiihdyttäen myös suurempien yritysten seuraamista maihin joista löytää nämä työntekijät.


Mitä hyötyjä roboteilla saavutetaan

Robotit eivät tuo ainoastaan työttömyyttä, mutta myös tehokkuutta sekä elintason nousua, mikäli ne saadaan pysymään maassa. Robotteja voidaan asettaa tekemään vaaralliset ja/tai raskaat työt jolloin ihmiset voivat keskittyä pääosin innovointiin ja työn tarkastamiseen. Tämä osaltaan nostaa tuottavuutta, mutta myös vapauttaa merkittävästi ihmisiä tekemään sitä mitä he haluavat, olettaen että ihmisillä on mahdollisuus riittävään elintasoon ilman työtä. Robotit saattavat myös vähentää yksittäisen ihmisen kuormitusta, joka lisää työviihtyvyyttä ja parantaa töyssäjaksamista. Kaiken kaikkiaan robotit eivät itsessään aiheuta vain haittoja, vaan tuovat myös paljon hyötyjä yksittäisille ihmisille ja parantavat yhteiskunnan oloja mikäli niitä käytetään järkevissä määrin ja niiden käyttöä verotetaan. Mitä mieltä sinä olet, miten robotit tulevat vaikuttamaan elämäämme tai sinun elämääsi? Kannatatko robottien verotusta vai et? Kommentoi alas Kommentit -kenttään.

Sisällön tarjoaa Blogger.