Header Ads

Vastustamme lesbopareille annettavaa hedelmöityshoitoa verovaroista


Lesbojen hedelmöityshoito aihe käy kuumana ja nyt onkin arvon tasa-arvo byrokraatit keksineet asettaa 30 000 € henkilökohtaisen uhkasakon Suomen yliopistosairaaloiden ylilääkäreille, jotka eivät tarjoa näitä palveluja kyseisille naispareille suomalaisten verorahoista.

Ennen kuin luet pidemmälle ja mikäli olet loukkaantuvaa tyyppiä niin selkeytettäköön että meillä ei ole mitään homoja, lesboja, bi seksuaaleja tai miksi ketään/mitään muutakaan miksi henkilöt ikinä nykyään itsensä identifioivatkaan seksuaalisesti. Kannatamme myös kaikkien oikeutta kasvattaa lapsi/lapsia ja uskomme, että suurinosa yksinhuoltaja miehistä ja naisista, heteropareista kuin myös mies- ja naispareista ovat hyviä vanhempia vaikka aina soppaan mahtuukin niitä huonojakin riippumatta sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Onkin mielenkiintoista, että tällaisia aletaan nyt vaatia suomenkansalaisten maksettavaksi samaan aikaan kun miehille sanotaan, että "Hanki nainen ja jos ei nainen nappaa niin voi voi." Miehiltä on myös kielletty kohdunvuokraus, joka sekin asettaa miehet huonompaan asemaan verrattuna naisiin, unohtamatta laissa yhä olevia suuria aukkoja isien oikeuksiin. Myös miesten lisääntymisoikeuksia ei ole varmistettu kuten ei ole myöskään miesten abortti mahdollisuutta kirjallisella-abortilla.

HUS-kuntayhtymä onkin julkaissut erinomaisen kirjallisen kysymyksen koskien aihetta ja julkaisemme sen tässä samassa tekstissä alhaalla.

Haluamme vielä ennen HUS-julkaisua teroittaa otsikon mukaisesti, että vastustamme lesbopareille annettavaa hedelmöityshoitoa, mikäli he eivät itse sitä rahoita kokonaisuudessaan siitä aiheutuvia kuluja. Arvaamme toki, että tänne tulee valittajia sanomaan, että meidän tulisi tällöin vastustaa myös heteroparien hedelmöityshoitoja. Huomautammekin siis vielä tähän kohtaan, että heteroparitkaan eivät näitä hoitoja saa ilman, että heille on lääketieteellisesti todennettu, että eivät muuten voi lasta saada. Yksinäisille naisille hoitoja jo toki annetaan mikäli on todettu, että kyseinen henkilö ei voi saada lapsia lääketieteellisistä syistä johtuen.

Seksuaalinen suuntautuminen ei ole lääketieteellinen este saada lasta ja lesboilla aivan kuten homopariskunnillakin on mahdollisuus hankkia lapsi adoptoimalla mikäli muut tavat eivät ole mahdollisia.

Kysymys herättää myös lisää tasa-arvo kysymyksiä kuten:

-Miten varmistatte yksinäisten miesten ja homoparien oikeudet?
-Eikö miehillä ole oikeutta lapseen?
-Oletteko valmiita korvaamaan myös miehille esimerkiksi vuokrakohdun hankinnan ja lapsesta aiheutuvat KELA ja muut kulut tuleville yksinhuoltaja isille.
-Entäpä homoparien vuokrakohdut?

Lesbopareilla on myös mahdollista toteuttaa niin kutsuttu muumimuki järjestely kuin myös hankiutua raskaaksi baaripanon avulla. Miehillä ei tällaista mahdollisuutta valitettavasti ole vaan yleisimmin lapsettomuudesta kärsivätkin miehet ja homoparit, jotka eivät lasta sattuneesta syystä voi saada nykyisen lain puitteissa kuin adoptoimalla ja tällöinkin se on erittäin hankalaa.

______________________________________________________________________

Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit: Hedelmöityshoitojen rajaus on sama kaikille
HUS-kuntayhtymä
Julkaistu 22.12.2016 10:14

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan Suomen viisi yliopistosairaalaa ovat hedelmöityshoitojen osalta syrjineet itsellisiä naisia ja naispareja. Lautakunta pyrkii näin ohittamaan kunnat ja ne terveydenhoitoalan viranomaiset, jotka tähän saakka ovat päättäneet hoidon rajoista.
Valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on 9.12.2016 tehnyt ratkaisun, jonka mukaan viisi yliopistosairaanhoitopiiriä - Pirkanmaa, Helsinki ja Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi – ovat yhteisesti tehdyllä linjauksella syrjineet itsellisiä naisia ja naispareja eväämällä heiltä mahdollisuuden hedelmöityshoitoon luovutetuilla sukusoluilla. Myöskään heteroparit eivät ole saaneet hedelmöityshoitoa lahjasoluilla. Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärien mukaan kyse ei ole syrjinnästä, vaan julkisen terveydenhuollon rajojen asettamisesta.
Suomalaiseen julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvasta hoidosta säädetään terveydenhuoltolain 7§:ssä, että ”Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus”. On yleisesti hyväksyttyä, ettei seksuaalinen suuntautuminen tai yksin asuminen ole lääketieteellinen asia, joten sosiaalisin syin annettavat lapsettomuuden hoidot eivät ole lääketieteellisesti perusteltua hoitoa.
Eniten johtajaylilääkäreitä hämmästytti se, että juuri hedelmöityshoitojen osalta lautakunta totesi yhdenvertaisuuslain ohittavan lääketieteellisiin syihin perustuvat hoitoperusteet. Yksi lautakunnan jäsen olikin päätöksestä erimielinen ja totesi, että lautakunnalla ei ole oikeutta tulkita potilaan asemasta ja oikeudesta annettua lakia.
Ongelma lääketieteellisten ja biologisten syiden ohittamisessa on, että se johtaa täysin rajattomaan tilanteeseen. Lautakunnan päätös tarkoittaa esimerkiksi lahjamunasoluhoitojen toteuttamista julkisilla varoilla naisille ilman yläikärajaa – hoidon tulokset ovat varsin hyviä jopa 60-vuotiaille.
Johtajaylilääkärien velvollisuus on terveydenhuoltolain 57§ mukaan päättää hoitoon ottamisesta sairaaloissaan. Johtajaylilääkärit ovat noudattaneet tätä velvoitetta ja tehneet sen mukaisesti yhteisen päätöksen siitä, että lahjasoluilla tapahtuvaa hedelmöityshoitoa ei tarjota julkisessa terveydenhuollossa. Nyt lautakunta asettaa kaikille viidelle johtajaylilääkärille henkilökohtaisen 30 000 euron uhkasakon. Tämä on suomalaiseen oikeusjärjestelmään kuulumaton ylilyönti, joka jo sellaisenaan tekee päätöksestä valittamisen välttämättömäksi.
Kaikilla on oikeus hankkia hoitoa lapsettomuuteen sen syistä riippumatta. Sosiaalisin syin toteutettavat lapsettomuuden hoidot eivät kuitenkaan kuulu verovaroin korvattavaan palveluvalikoimaan, eikä Kela maksa niistä korvauksia yksityissektorilla.
Päätös aiheuttaisi miljoonien eurojen lisäkustannukset kunnille tilanteessa, jossa rahat jouduttaisiin ottamaan muista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Johtajaylilääkärit eivät hyväksy, että näin merkittävä yhteiskunnallinen päätös tehdään lautakunnassa ilman minkäänlaista yhteiskunnallista keskustelua. Asian käsittelyä terveydenhuollon julkisia palveluita ohjaavassa, Sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa, Palveluvalikoimaneuvostossa on odotettu jo lähes kaksi vuotta, mutta asia ei ole edennyt.
Johtajaylilääkärit edellyttävät, että Palveluvalikoimaneuvosto ottaa asian nyt pikaisesti käsittelyyn ja ratkaisee, millä kriteereillä hedelmöityshoidot kuuluvat Suomessa julkisen palvelun piiriin.
22.12.2016
Suomen yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit,
Kari-Matti Hiltunen, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri
Markku Mäkijärvi, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri
Aino-Liisa Oukka, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
Jorma Penttinen, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri
Samuli Saarni, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

Sisällön tarjoaa Blogger.