Header Ads

Lasten hoitaminen isän näkökulmasta


1. Nainen hoitaa kodin, tiskaa, siivoaa ja vastaa lasten kasvatuksesta. Mies käy töissä kodin ulkopuolella, tuo rahaa kotiin ja kuskaa viikonloppuisin harrastuksiin.


2. Mies ja nainen kumpikin ovat valmiita ja kykeneviä kodin ja lasten hoidossa eteen tuleviin töihin. Kumpikin pyrkii tasapainoon työn ja perheen välillä.

Tässä kaksi ehkäpä yleisintä mallia sille, miten isät voivat toteuttaa isyyttään.

Osa isistä kokee, että heidän tärkein tehtävänsä on vastata perheen toimeentulosta. Tällöin äidin tehtäväksi jää hallita kotia ja vastata lasten kasvatuksesta. Jos kummallakin puolisolla on vahva käsitys tällaisen mallin oikeellisuudesta, sopii malli silloin perheelle noudatettavaksi.


Monessa nykyajan perheessä kuitenkin koetaan, ettei malli numero 1 toimi käytännössä. Alati kohoavat elinkustannukset saattavat suorastaan edellyttää molempien vanhempien työssäkäyntiä, jolloin olisi kohtuutonta, että kodin ja lasten hoitaminen olisi vain toisen puolison vastuulla.


Malli numero 1 myös syrjäyttää helposti isän perheen ulkokehälle. Mallissa numero 1 isä kyllä tienaa rahaa, mutta jää ulkopuolelle perheen arjesta. Perheen arjesta ulkopuolelle jääminen saattaa aiheuttaa isässä mustasukkaisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta.


Ulkopuolisuuden tunne saattaa laukaista isässä niin sanotun defenssimekanismin ja osallisuutensa kieltämisen, jolloin isä ei enää haluakaan osallistua perhettä ja lapsia koskevaan päätöksentekoon ja ajautuu tällä tavoin entistä enemmän perheen ulkopuolelle. Defenssimekanismit ja kieltäminen ovat monelle miehelle usein ainoita tunteiden sääntelykeinoja. Monien parisuhdeongelmien takana saattavatkin vaikuttaa juuri isän ulkopuolisuuden tunne ja sen laukaisemat defenssimekanismit ja niihin liittyvät kieltämiset.


Isien osallistuminen lisää koko perheen hyvinvointia

Äidit mahdollistavat isien osallistumisen ja valitettavasti halutessaan äidit voivat myös sulkea isät ulkopuolelle. Äiti saattaa tietoisesti tai tiedostamattaan toimia portinvartijana isän ja lapsen välisessä suhteessa. Äiti saattaa kokea, että hän osaa hoitaa lasta paremmin kuin isä ja pitää isää enemmänkin apulaisena kuin kasvatusvastuun tasapuolisena jakajana. Jos isä tyytyy rooliinsa äidin apulaisena, voi tällainenkin malli tietysti toimia.

Moni äiti voi syyllistyä huomaamattaan mitätöimään isän pyrkimyksiä, ja pahimmillaan se johtaa vanhempien väliseen valtataisteluun ja tämän valtataistelun hävitessään mies saattaa alkaa käsitellä tunteitaan juuri aiemmin mainittujen defenssien ja kieltämisen avulla.


Jaettu vanhemmuus ja osallistuva isyys on kuitenkin isille tärkeää. Isyys tuottaa iloa isälle itselleen ja tukee isän omaa identiteettiä ja vahvistaa hänen itsetuntoaan. Hyvän itsetunnon omaavien vanhempien lapset ovat usein myös itse hyvällä itsetunnolla varustettuja.


Kärjistäen voisi sanoa, että osallistuvien isien lapsista kasvaa ikätovereitaan tasapainoisempia. Kasvatusalan ammattilaiset käyvät debattia lähinnä vain siitä, johtuuko osallistuvien isien lasten tasapainoisuus suoraan isän tasapainottavasta vaikutuksesta lapseen vaiko osaalistuvan isän välillisestä (tasapainottavasta) vaikutuksesta äidin lisääntyneen tasapainoisuuden kautta lapseen.


Jaettu vanhemmuus ja osallistuva isyys ei ole vain lasten ja isän etu. Jaetulla vanhemmudella on myös merkitystä äidin hyvinvoinnille.

Synnytyksen jälkeisen masennuksen on todettu olevan yhteydessä vanhempien parisuhteeseen ja isän rooliin. Positiivinen ja tukeva isä vähentää äidin riskiä masentua ja toisaalta auttaa häntä toipumaan masennuksesta nopeammin. (THL - synnytyksen jälkeinen masennus).


Jaetun vanhemmuuden mallissa äidit saavat aikaa huolehtia itsestään. Osallistuvien isien perheissä äidit voivat paremmin ja äidin hyvinvointi heijastuu suoraan lapsen hyvinvointiin. Jaettu vanhemmuus myös tietenkin tukee äidin urakehitystä ja tulotasoa.


Itsestään huolehtiva ja hyvinvoiva äiti kykenee myös huolehtimaan parisuhteestaan paremmin ja säilyttämään parisuhteessa kumppaninsa (isän) mielenkiinnon itseään (puolisoaan) kohtaan.


Isyyden toteuttamisen haasteet

Vaikka mies olisikin motivoitunut ja valmis isyyteen, sen toteuttamiseen liittyy haasteita. Näiden haasteiden voittaminen ei aina ole helppoa. 

Hyvin harvalla miehellä on nykypäivään soveltuva isyyden malli omasta lapsuudestaan. Mallin puuttumisen lisäksi työelämän tai uran paineet usein vaikeuttavat perhe-elämään perehtymistä. Jatkuvasti kohoavat elinkustannukset ja pienenevät reaaliansiot saattavat edellyttää jopa kahden työn tekemistä. Myös työelämän ja työajan murros vaatii yhä useammin työskentelyä iltaisin ja viikonloppuisin, joilloin perheelle jää vähemmän aikaa. 

Haasteita isyyteen aiheutuu myös, jos lapsi tuntuu vaikeahoitoiselta, ja äidin taidot sekä kokeneisuus paremmilta omiin taitoihin verrattuna. Tällöin isän voi olla vaikeaa niin sanotusti tarttua toimeen. Tällaisessa tilanteessa kannustus ja tuki ovat erityisen tärkeitä.

Vinkkejä koko perheelle jaetun vanhemmuuden toteuttamiseen

1. Puhukaa molemmat lapsen kanssa päivittäin ja osoittakaa kiinnostusta hänen arkeaan ja elämäänsä kohtaan. Kysykää mitä hänelle kuuluu ja miten hänen päivänsä on mennyt.

2. Pysähtykää yhdessä kuuntelemaan, mitä lapsi haluaa teille kertoa ja katsokaa häntä silmiin.


3. Olkaa molemmat läsnä silloin, kun olette koko perhe yhdessä. Työsähköposteille ja sosiaaliselle medialle on oikea hetki kun olet kokonaan yksin.


4. Merkitkää yhteiseen kalenteriin lapsen menot; neuvolat, harrastukset, kavereiden synttärit. Pitäkää yhdessä huolta, että nämä toteutuvat. Voitte myös ottaa käyttöön synkronoidun älykalenterin, johon merkitsemällä merkinnät tulevat automaattisesti myös puolison kalenteriin. Tällaisia tarjoavat esim. Apple, Google ja Samsung.


5. Älä koskaan hauku tai puhu rumasti lapsen toisesta vanhemmasta lapselle. Lapsessa on puolet häntä, joten pahat sanat osuvat lapseen itseensä.


6. Jos puolisosi on epävarma lastenhoitoon liittyvistä kysymyksistä, tue ja kannusta häntä onnistumaan.


7. Jos olet itse epävarma lastenhoitoon liittyvistä kysymyksistä, keskustele asioista puolisosi kanssa. Jos olette molemmat epävarmoja, voitte hakeuta julkisten neuvontapalveluiden, kuten perheneuvolan vastaanotolle.


Lähde - Uusiterveys.fi

Sisällön tarjoaa Blogger.