Header Ads

Mikä on rasismia ja mikä ei?Mitä rasismi on? Miten rasismi määritellään? Olet varmasti miettinyt tätä joten selvennetäämpä asiaa hieman.

Rasismi on ihmisen syntyperästä johtuva syrjintää. Rasismia eli rotusyrjintää on esiintynyt esimerkiksi lain nojalla ainakin USA:ssa ja Etelä-Afrikassa.

Rasismi on aate tai toiminta, jossa ihmisten rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien tai näihin liittyvien fyysisten tai henkisten ominaisuuksien erilaisuudella perustellaan ihmisten eriarvoista kohtelua eli syrjintää.

Rasismiksi voidaan kutsua myös toimintatapoja ja yhteiskunnallisia rakenteita, jotka johtavat näihin seikkoihin perustuvaan eriarvoisuuteen.

Rasismia ei ole seuraavat asiat:

  • Vastustaa maahan tulijoiden elättämistä yhteisistä varoista. 
  • Vaatia, että maan lakeja ja säännöksiä kunnioitetaan ja noudatetaan poikkeuksetta. 
  • Vaatia maahanmuuttajia luopumaan kotimaansa perinteistä, jos ne ovat suomalaisten lakien ja elämäntapojen vastaisia (esimerkkinä mainittakoon tyttöjen klitoriksien tai poikien esinahan amputointi, joukkoraiskaukset, sharialaki jne).
  • Vaatia rikokseen syyllistyneiden tai suomalaiseen elämäntapaan sopeutumattomien ei-suomalaisten karkottamista.
  • Vaatia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä tasa-arvoisina riippumatta mistään perinteistä tai uskonnoista.
  • Vaatia elää Suomessa maan tavalla vaatimatta itselleen erityisoikeuksia.
  • Vaatia kunnoittamaan suomalaisia perinteitä kuten koulujen kevätjuhlia, uimahallien vuoroja jne. 
  • Vaatia, että maahanmuuttajaperheissä eletään Suomen lakien mukaan.
  • Vaatia Suomessa rikokseen tuomittujen toimittamista kärsimään rangaistuksensa lähtömaassaan.
Julkaisemme tämän listan, koska ilmeisesti tätä ei moni kukkahattu, rasisti, suvakki, hullu, tolkun ihminen ja ihan perus kansalainen sekä kaikki tältä väliltä ymmärrä.

Sisällön tarjoaa Blogger.