Header Ads

Mietintöjä HBR etnisyys ja sukupuoli työnhaussa -tutkimuksesta.

HBR (Harward Business Review) kirjoittaa hyvää asiaa naisista ja eri etnisen taustan omaavien henkilöiden työllistymismahdollisuuksista, mutta jättää kokonaan huomioimatta miesten ja valkoihoisten kohtaaman syrjinnän ja sen sijaan väheksyy sitä. Koko tekstistä huokuu ajatus, että naiset ja vähemmistöt ovat jotenkin syrjittyjä kun yritykset tekevät päätöksiä siitä ketä halutaan työllistää. Valitettavasti tekstissä tuntuu unohtuvan se tosia asia, että yritykset eivät ole työntekijöitä, eri etnisiä ryhmittymiä, naisia tai edes miehiä varten. Ne ovat osakkeenomistajia ja sijoittajia varten. Säädökset joita yritykse luovat ovatkin omalla tavallaan suoja nykyistä SJW (Social Justice Warriors) menoa ja oikeusjuttuja vastaan samalla kun parantavat yrityksen imagoa ulkoisesti. Erinäiset päätökset siitä miten naisten ja etnisten ryhmien (toisin sanoen tummaihoisten) työllistyminen otetaan huomioon yrityksessä on vain "kilpi" yritykselle oikeusjuttuja vastaan.

Lisäksi ei ole mikään ihme että valkoihoiset miehet tuntevat olonsa tekstissä viitatun mukaisesti uhatuksi kun nämä säädökset yleisesti kirjoitetaan siihen muotoon että tiettyjä ryhmittymiä tulisi olla X prosenttia ja naisten/etnisen taustan omaavia henkilöiden työllistyminen tulisi varmistaa työnhaussa. Toisin sanoen jos et omaa etnistä taustaa ja/tai et ole nainen on sinulla huonommat lähtökohdat työllistyä kyseiseen yritykseen. Etnistä taustaa omaavat henkilöt eivät myöskään tutkimuksen mukaan nähneet yrityksiä, jotka olivat ottaneet käyttöönsä erityisiä toimia jotka parantavat naisten ja heidän työllistämistään millään tapaa, parempina kuin yritykset, jotka eivät olleet ottaneet niitä käyttöönsä. Toisin sanoen toimenpiteet ovat pääasiassa suojaamassa yrityksen selustaa ja parantamassa yrityksen imagoa.


Jos näitä säädöksiä ei olisi uskoisin, että näkisimme paljon enemmän naisia ja eri etnisen taustan omaavia henkilöitä eri töissä, koska työnantajien ei tarvitsisi koko ajan miettiä miten kohdella näitä ihmisiä ja miten ottaa huomioon kaikki heidän pikku oikkunsa siten, että he eivät ole kohta syytteessä rasismista tai sukupuolisyrjinnästä. Jos nämä ryhmittymät haluavat kiittää jotakuta tästä valtavasta pinosta paskaa jota nykyisin kutsutaan "suvaitsevaisuudeksi" niin voivat kiittää feministejä ja SJW yhteisöä, jotka mädättävät kaiken mihin koskevat ja ovat muuttaneet tavallisen maalaisjärjen lähes uskonnolliseksi fundamentaliksi, jossa on vain yksi totuus: "naiset / etnisen taustan omaavat henkilöt eivät ole koskaan väärässä ja he ovat kaikkein sorretuimpia.". Myös useat täysin absurdit oikeusjutut joissa henkilö on kokenut omasta mielestään syrjintää sukupuolensa (koska on nainen) tai, koska on tummaihoinen varmasti ovat edistäneet tätä kehitystä. Väliin onkin hyvä kysyä milloin valkoihoinen mies olisi nostanut oikeusjutun syrjinnästä työnantajaansa kohtaan. Miksi yritykset sitten pyrkivät välttämään oikeusjuttuja? Yksinkertaisesti siksi, että oikeusjutut ovat kalliita, yrityksen aikaa ja resursseja vieviä ja koska ne saattavat tehdä huonoa jälkeä yrityksen imagolle, joten niistä pyritään pääsemään eroon mahdollisimman nopeasti. Toisin sanoen onko yrityksen mitään järkeä palkata naisia tai etnisen taustan omaavia henkilöitä, jos nämä voivat maksaa yritykselle pitkässä juoksussa, esimerkiksi oikeus juttuina? Yhtenä esimerkkinä miten yritykset torjuvat ovat oikeusjuttuja ovat erilaiset sisäiset säädökset joista aikaisemmin jo kerroimmekin. Esimerkkinä niiden toimivuudesta voidaan mainita HBW:kin artikkelissa mainittu Walmart tapaus jossa Walmart kirjaimellisesti pyyhki perseensä oikeusjutulla, koska sillä oli kirjallisena esittää säädökset joilla se tuki nimenomaisesti naisten ja etnisen taustan omaavien työllistymistä vaikkei juuri ollut palkannutkaan näitä ryhmiä. Yhteenvetona voidaankin todeta, että vain hullu haluaisi ajaa yrityksensä konkurssiin siksi, että joku on kokenut omasta mielestään syrjintää vaikkei näin ei olisikaan tapahtunut oikeasti ja sinut määrätään maksamaan hänelle valtava summa korvauksia tästä syystä. Järkevimmät yritykset mukautuvat aina nykyisen ajan menoon ja jos meno jatkuu samanlaisena ajaen yritykset miettimään yhä tarkemmin ja tarkemmin kenet ne voivat palkata ja miten suojata selustansa tulemme varmasti näkemään vielä enemmän samanlaisia toimia jotka syrjäyttävät naiset ja tietyt etniset ryhmät yksityisiltä työmarkkinoilta. Itse kannatan kuitenkin siirtymistä vanhaan kunnon maalaisjärkeen jolla tarkoitetaan nyt sitä, että yrityksen on mahdollista palkata osaavin henkilö ilman suurempaa mietinnän aihetta henkilön etnisen taustasta tai sukupuolesta. Huomautetakoon, että Suomessa tällaisia tapauksia ei varmaan vielä edes olla tavattu, mutta varmasti muutaman vuosi kymmenen sisään tullaan ensimmäiset tapaukset oikeudessakin näkemään, mikäli Suomi jatkaa samaa linjaa muuttuen pikku hiljaa pikku USA:ksi ja Suomen muuttuessa yhä monikulttuurisemmaksi. Loppusanoina haluamme muistuttaa, että maalaisjärki on hupeneva luonnonvara, joten viljelkäämme sitä ennemmin kuin rahaa, joka näissäkin tapauksissa on se suurin motivaation lähde.

Sisällön tarjoaa Blogger.