Header Ads

Eurooppalaisen miehen tulisi olla ylpeä itsestään


Kuvassa taiteilijan luonnos varhaisesta eurooppalaisesta metsästäjäkeräilijästä.


Tämä kirjoitus on kokoelma ajatuksia, pohdintoja ja havaintoja. Tämän kirjoituksen kirjoittaja on Asumaan Suomeen & Foreign Dating Finland sivustojen ylläpitäjä, joka haluaa jakaa omia havaintojaan ja pohdintojaan.
Länsimaalainen kulttuuri on edistyksellinen ja hyvinvointia luova kulttuuri


Koko länsimaalainen kulttuuri ja myös latinalainen kulttuuri polveutuu eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Eurooppalaisen ja länsimaalaisen kulttuurin vaikutuspiirissä on saavutettu monia merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja ja tehty ihmisten elämää parantavia keksintöjä. Yhtenä esimerkkinä koko ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkittävistä saavutuksista voidaan pitää rokotteiden kehittämistä. Rokotteet ovat poistaneet ihmiskuntaa vaivaavia sairauksia ja parantaneet elämänlaatua. Länsimaalaisen kulttuuripiirin vaikutuksen alla on tehty myös monia muita elämää parantaneita ja mullistaneita keksintöjä.


Ihmiskunnan kehitykselle on tyypillistä se, että tulevat sukupolvet saavat aina valmiina sen, mitä aikaisemmat sukupolvet ovat keksineet ja kehittäneet. Vanhan päälle siis rakennetaan uutta ja uuden rakentaminen edellyttää vanhan säilyttämistä, mutta samaan aikaan myös vanhasta luopumista. Käytännössä katsoen tämä tarkoittaa sitä, että vanhasta siis valikoidaan parhaat asiat, joita jalostetaan ja kehitetään, jotta tämä vanha voidaan korvata uudella ja paremmalla. Sitten taas huonot asiat hylätään ja jätetään menneisyyteen. Länsimaalainen kulttuuri on onnistunut kulttuuri juuri siitä syystä, että kulttuurissamme on osattu ensinnäkin säilöä tietoa siirrettäväksi tuleville sukupolville ja uusien sukupolvien on sallittu rakentaa uutta tämän vanhan päälle. Karkeasti sanottuna siis, ei ole jämähdetty vanhaan.

Länsimaalaisessa ja etenkin europpalaisessa kulttuurissa on myös hyvää se, että siinä on tilaa erilaisuudelle ja siinä jaetaan hyvinvointia toisille. Tämä myös altistaa tietysti hyväksikäytölle ja länsimaalainen kulttuuri houkutteleekin helposti ns. vapaamatkustajia, jotka haluavat vain nauttia kulttuurin hyvistä puolista, mutta eivät ole valmiita työskentelemään yhteisen hyvinvoinnin eteen tai luopumaan omista länsimaalaiseen kulttuuriin sopimattomista käytöstavoista.


Black Supremacy (mustan rodun paremmuus)

Melaniiniteoria on joidenkin afrikkalaistaustaisten ihmisten uskomus, jonka mukaan melaniinin tuottaman pigmentin määrä iholla määrittää sen, kuinka "aito" ihminen henkilö on. Melaniiniteoriaan uskovat ja mustan rodun ylivaltaa sympatisoivat ihmiset uskovat, että mustaihoiset ihmiset ovat aitoja ja alkuperäisiä ihmisiä. Eli mitä tummempi, sitä alkuperäisempi. Melaniiniteorian kannattajat myös uskovat, että pigmentin määrä iholla vaikuttaa henkilön spirituaalisiin kykyihin ja kaikkein tummimman pigmentin omaavat voivat olla yhteydessä kaiken luojaan.


Mustan rodun ylivallan sympatisoijat myös pelkäävät mustan rodun säilymisen puolesta ja julistavat, että mustien ei pitäisi sekoittua valkoisten kanssa. Valkoisten kanssa sekoittuminenhan vähentää pigmentin määrää ja täten siis heikentää sprituaalisia kykyjä. Mustan rodun ylivallan sympatisoijat mm. julistavat, että mustan rodun pahimmat tuhoajat ovat abortit, huumeet ja mustien avioliitot valkoisten kanssa.


Kaikilla etnisillä ryhmillä on omat supremacy/ylivaltaliikeensä ja teoriansa

Kuten tiedätte, ylläpidän kansainväliseen deittailuun littyvää sivustoa ja päivitän säännöllisesti sivustooni littettyjä käyttäjätilejä sosiaalisissa medioissa, mm. Facebook, Twitter, Tumblr ja Google+.

Syy, miksi aloin pohtia näitä asioita on, että sivustoni seuraajissa on käyttäjätilejä, jotka näyttäisivät sympatisoivan White Supremacy ajattelua sekä käyttäjätilejä, jotka näyttäisivät sympatisoivan Black Supremacy ajattelua. Minusta tämä on tietysti mukavaa ja toivotankin kaikki tervetulleiksi seuraamaan sivustoani. En syrji ketään ideologian tai ulkonäön perusteella.

Tutustuttuani sekä Black Supremacy ajatteluun että White Supremacy ajatteluun, havaitsin että molempia ajatteluja yhdistää muutama seikka. Molemmille ajatteluille on tyypillistä, että pelätään oman rodun säilymisen puolesta ja halutaan pitää oma rotu niin sanotusti puhtaana suosimalla pariutumisessa omasta etnisestä ryhmästä tulevaa vastakkaisen sukupuolen edustajaa. Molemmissa ajatteluissa myös uskotaan oman ryhmän ylivertaisiin kykyihin muihin verrattuna ja pelätään näiden kykyjen heikkenevän, mikäli sekoittumista tapahtuu. Eniten näissä molemmissa liikkeissä pelätään sekoittumista keskenään, eli mustat pelkäävät sekoittumista valkoisiin ja valkoiset mustiin. Ihan hauskaa, että mustien ja valkoisten "ääripäistä" löytyy jotain yhteistäkin.

Havaitsin myös, että lähestulkoon kaikilla etnisillä ryhmillä on omat supremacy/ylivaltaliikkeensä ja teoriansa. Mm. Asian Supremacy eli aasialaisten paremmuuteen uskovissa liikkeissä uskotaan aasialaisen rodun olevan älykkäin rotu ja täten siis maapallon ykkösrotu. Myös muslimeilla ja juutalaisilla on omat ylivaltaideologiansa. Jotkin juutalaiset uskovat juutalaisten olevan niin sanottu valittu kansa, jonka kuuluisi hallita maapalloa ja islamin uskoon littyy myös hyvin vahvasti ajattelu islamin uskoisten paremmuudesta ja oikeamielisyydestä. Juutalaiset ja arabit myös välttävät sekoittumista muihin etnisiin ryhmiin pyrkien näin pitämään oman ryhmänsä puhtaana. Muslimimiehille tiedetään tyypillisesti olevan sallittua jatkaa sukuaan muiden ryhmien naisten kanssa. Musliminaisilta tämä on kiellettyä, sillä etnisyyteen littettävien ominaisuuksien ajatellaan periytyvän miesten kautta.

Ainoa merkittävä etninen ryhmä, josta en löytänyt selkeää supremacy liikettä ja teoriaa olivat latinot. Uskoisin, että tällainenkin on, sillä löysin sellaisesta viitteitä. Mutta en tosiaankaan löytänyt latinalaiseen paremmuuteen uskovaa selkeää ja merkittävää liikettä. Jos tiedät tällaisen, voit vaikka vinkata kommenttikentässä. Uskoisin, että Euroopan latinot identifioivat itsensä enemmänkin valkoisiin ja Etelä-Amerikan latinot vaihdellen valkoisiin, afrikkalaisiin tai Etelä-Amerikan alkuperäisasukkaisiin. Ehkä tästä syystä latinalaisessa kulttuurissa ei ole havaittavissa niin selkeää supremacy ajattelua.

Johtopäätös: Koska kaikilla ryhmillä on omat supremacy liikkeensä ja teoriansa jotka muistuttavat toisiaan, tulisi kaikkien sallia olla ylpeitä itsestään ja ulkonäöstään. Joskus tuntuu, että länsimaalaiselle miehelle ei ole sallittua olla ylpeä itsestään. Näin ei tosiaankaan pitäisi olla.


Rotuajattelu vs. kulttuuriajattelu

Ihmiset voidaan jakaa erilaisiin etnisiin ryhmiin. Olivatpa nämä sitten rotuja tai eivät, kuitenkin ulkonäkö on eri etnisiä ryhmiä ensimmäisenä erottava seikka. Etniset ryhmät myös eroavat fyysisiltä rakenteiltaan ja sanotaanhan usein myös, että valkoinen mies ei osaa tanssia. Itseni kohdalla tämä ainakin pitää paikkansa.


Rotuajattelua sympatisoivat ihmiset etnisestä ryhmästä riippumatta pyrkivät säilyttämään omat erityispiirteensä ja saattamaan oman etnisen ryhmänsä maailman johtavaksi ryhmäksi. Fyysisten erityispiirteiden säilyttäminen on kuitenkin evoluution näkökulmasta taistelua tuulimyllyjä vastaan. Evoluution tiedetään muokanneen ihmisen ulkonäköä aina varhaisimpien apinaihmisten ilmestymisestä nykypäivään asti. Evoluutio ei ole vieläkään pysähtynyt. Itseasiassa evoluutio ei pysähdy koskaan, vaan vaikuttaa kaikkien eliölajien ulkonäköön ja ominaisuuksiin jatkuvasti. Olisi hauskaa saada tietää, miten kaupungistuminen ja tietokoneistuminen sekä älylaitteet vaikuttavat ihmisen evoluutioon. Erilaisia veikkailujahan on esitetty paljon.

Itse edustan joka tapauksessa niin sanottua kulttuuri- tai ympäristöajattelua sekä uskon koulutukseen. Uskon että geenit määrittävät osan siitä, mitä olemme ja viimekädessä kyse on kulttuurista ja siitä ympäristöstä, jossa kasvamme. Ympäristön vaikutushan geenien aktivoitumiseen ja sammumiseen on todettu ja tieteellisesti osoitettu paikkansapitäväksi mm. kaksostutkimuksin.

Ympäristön vaikutusta geeneihin voidaan esittää seuraavanlaisella esimerkillä: Jos suomalainen perhe adoptoi Afrikasta etnisesti "puhtaan" afrikkalaisen lapsen ja kasvattaa hänet suomalaisen kulttuurin mukaan sekä varmistaa hänelle suomalaisen peruskoulutuksen, hänestä kasvaa varmasti henkisiltä ominaisuuksiltaan ja käytöstavoiltaan erilainen ihminen kuin hänestä olisi kasvanut Afrikassa ilman suomalaisia vaikutteita. Hänen ulkonäkönsä ei kuitenkaan merkittävästi muutu asuinpaikan vaikutuksesta. Toki saattaa olla, että suomalainen ruoka ja hyvä ravitsemustaso vaikuttaisi jollain tavalla hänen fyysiseen olemukseensa. (Jokainen päättäköön itse, mitä suomalainen perusruoka tekee vartalolle. Minusta se on kuitenkin hyvää ruokaa).

Esimerkin pääpointti on siis se, että ihmiset voidaan etnisestä taustasta riippumatta opettaa ja kasvattaa elämään sekä käyttäytymään tietyllä tavalla. Kasvatuksen ja koulutuksen on toki tapahduttava lapsena, sillä aikuisena on usein vaikea muuttaa tapojaan ja vaikeampi oppia uutta.


Länsimaalaista kulttuuria on suojeltava ja euroopplaista kulttuuria tulisi edistää maailmalla

Koska länsimaalainen ja etenkin eurooppalainen kulttuuri on edistyksellinen ja hyvinvointia luova sekä erilaisuutta hyväksyvä kulttuuri, tulisikin eurooppalaisen kulttuurin säilymisestä pitää huoli ja länsimaalaista sekä eurooppalaista kulttuuria tulisi edistää maailmalla. Voisimme valikoida muista kulttuureista säilytettäväksi hyvät asiat ja hävitettäväksi huonot asiat sekä opettaa muut kansat elämään eurooppalaisen ja länsimaalaisen kultuurin mukaan. Tällä tavoin koko ihmiskunta voisi alkaa rakentamaan yhdessä uutta.

Itse ainakin haluaisin nähdä vielä paljon uusia keksintöjä, uusia älylaitteita sekä nähdä ihmiskuntaa vaivaavien sairauksien katoavan. Ehkäpä joskus joku vielä saa selville, mistä kaikki alkoi ja miksi olemme täällä. Jotta tulevat sukupolvet saisivat joskus tähän ihmiskuntaa vaivaavaan kysymykseen vastauksen, tulisi meidän opettaa koko ihmiskunta elämään edistyksellisesti ja hyvinvointia tuottavasti.

Lopuksi: Sillä aikaa, kun odottelemme uusia keksintöjä ja annamme viisaiden miesten pohtia miten kaikki alkoi ja miksi olemme täällä, voimme me tavalliset ihmiset varmistaa länsimaalaisen kulttuurin säilymisen suojelemalla tapojamme ja perustamalla perheitä sekä tarjoamalla lapsillemme laadukkaan peruskoulutuksen ja eurooppalaisten arvojen mukaisen kasvatuksen.

Perustakaa siis perheitä, lisääntykää ja opettakaa lapsenne elämään tavoillanne. Antakaa heille valmiina kaikki se, mitä tekin olette saaneet ja sallikaa heidän rakentaa uutta vanhan päälle.

Jos lapsia haluavaa kumppania ei feminismiin kääntyneiden länsimaalaisten naisten joukosta löydy, niin suunnatkaa ulkomaille. Muilta mantereilta tai esimerkiksi Venäjältä löytyy paljon naisia, jotka haluavat lapsia ja arvostavat suomalaista miestä sekä haluavat kasvattaa teidän yhteiset lapsenne elämään europpalaisten arvojen mukaan.

Ja muistakaa, kirjoituksen alussa kuvassa ollut varhainen eurooppalainen metsästäjäkeräilijäkin piti perheestään huolta ja oli valmis taistelemaan oman perheensä puolesta!


Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä deittailusta, voit tutustua aiheeseen Asumaan Suomeen sivustolla.

Voit myös tutustua aiheeseen esim Facebookissa tai Tumblr:issa

Sisällön tarjoaa Blogger.