Header Ads

Onnistuneet katupartiot lisäävät turvallisuuttaKatupartiot voivat toimia yhteistyössä poliisin kanssa

Pelkällä olemassaolollaan vapaaehtoiset katupartiot lisäävät turvallisuutta sekä viestittävät, että suomalaiset haluavat säilyttää turvallisen yhteiskunnan ja ylläpitää omaa vapaata elämäntapaansa. Vaarana toki on, että aatteellisten tai poliittisesti värittyneiden katupartioiden johdosta lailliset maahanmuuttajat tai ulkomailta saapuvat turistit kokevat olevansa ihmisiä, joihin ei luoteta. Parhaimmillaan vapaaehtoiset kansalaisten katupartiot kuitenkin voivat ehkäistä rikoksia. Vapaaehtoisen partioinnin olisi kuitenkin oltava auttamislähtöistä ja järjestetty sellaisista lähtökohdista, jotka eivät ole aatteellisesti värittyneitä. Katupartioiden tulisi myös olla puolueettomia ja tasapuolisesti ihmisiä kohtelevia.

Poliisi on poliisijohtajan toimesta ottanut positiivisen kannan vapaaehtoisiin partioihin. Resurssipulan rasittama poliisi varmasti kaipaakin apuja. Tietenkin olisi suotavaa, että poliisin resurssit ja miehistövahvuudet olisivat riittävät turvaamaan ihmisten elinympäristön. Valtion yksi tärkeimmistä perustehtävistähän on huolehtia alueensa ja sen asukkaiden turvallisuudesta.

Perusturvallisuuspalveluja ei tulisi joutua järjestämään vapaaehtoisin voimavaroin. Vapaaehtoiset katupartiot ja niiden tarve ovatkin selkeä merkki siitä, että poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset tarvitsevat lisää resursseja. Selkeimmin resurssipula on nähtävillä poliisin ja pelastustoimen miehistövahvuuksissa, jotka olisi saatava kuntoon.

Viranomaisten ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyössä ei ole mitään uutta. Esimerkiksi vapaaehtoisten palokuntien ja viranhaltijajohtoisen pelastustoimen yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tämän lisäksi vapaaehtoiset järjestysmiehet turvaavat monia tilaisuuksia miltei päivittäin ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu avustaa pelastus- ja poliisiviranomaisia monilla tehtävillä vuosittain.

Jotkin seikat kuitenkin erottavat vapaaehtoiset katupartiot perinteisistä viranomaistoimintaa tukevista vapaaehtoistoimijoista. Päällimmäinen erottava seikka on nähtyjen katupartioiden poliittinen tai aatteellinen luonne. Poliittisen tai aatteellisen luonteensa takia jo nähtyjä katupartioita on vaikea pitää uskottavasti puolueettomina ja tasapuolisesti ihmisiä kohtelevina. Jos poliisia halutaan auttaa, tulisi vapaaehtoistyö ehdottomasti tehdä ilman aatteellista tai poliittista väritystä.

Katupartiot voivat auttaa poliisia resurssipulassa. Kynnys tehdä rikoksia kasvaa, kun alueella on valvontaa. Resurssipulan vuoksi poliisin näkökulmasta on ymmärrettävää toivottaa katupartiot tervetulleiksi. Jos katupartiot eivät ole asiallisia, viranomaiset varmasti puuttuvat katupartioiden toimintaan ja asiattomat tai aatteellisesti värittyneet katupartiot lisäävät poliittista painetta kasvattaa poliisien resursseja sekä miehistövahvuuksia.

Foliohattuvaroitus! En haluaisi heittää ilmoille mitään salaliittoteorioita, mutta väkisinkin käy mielessä, että onko nyt käynnissä jokin suunniteltu julkisten turvallisuus- ja hyvinvointialojen alasajo, jotta saadaan luotua tarve yksitysille turvallisuus- ja hyvinvointialojen toimijoille.

Miksi päivähoidosta, peruskoulutuksesta, terveydenhoidosta, poliisilta, pelastuslaitokselta ja puolustusvoimilta vähennetään jatkuvasti resursseja? Eivätkö nämä juuri ole ne hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit?


Tämän kirjoituksen kirjoittaja on Asumaan Suomeen sivuston ylläpitäjä, joka on huolissaan julkisten turvallisuus- ja hyvinvointitöiden valumisesta yksityisten toimijoiden käsiin. Voit seurata Asumaan Suomeen sivustoa osoitteessa www.asumaansuomeen.fi Sisällön tarjoaa Blogger.