Header Ads

Suomessa vallitseee vääristynyt kuva perheväkivallasta


Perheväkivalta
Suomessa vallitsee vääristynyt kuva, että mies on väkivallan tekijä ja nainen on uhri. Totuus on, että väkivallan aiheuttaja ei ole sukupuolittunut, vaan molemmat sukupuolet ovat lähes yhtä väkivaltaisia tekijöitä. Useissa kansainvälisissäkin tutkimuksissa ja selvityksissä on tullut ilmi, että äiti on kaksi kertaa suurempi riski väkivaltaan ja perhesurmaan kuin isä. Nainen käyttää suuremmalla todennäköisyydellä väkivaltaa lasta ja miestä kohtaan kuin mies ja seuraukset ovat vakavia. Sama on todettu myös perhesurmien tapauksissa Suomessa: ”vuosien 2003 ja 2012 välillä Suomessa tehtiin 35 perhe- ja lapsensurmaa, joissa menehtyi 55 ihmistä. Heistä seitsemän oli puolisoita ja 48 lasta. 35:stä surmatapauksesta 24 oli äidin ja 11 isän tekemää” 

(http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/valtaosa-perhesurmista-aitien-tekemia/606365/).


Yleensä nainen soittaa hätäkeskukseen, vaikka olisikin itse hyökännyt perheen (miehen ja lapsien) kimppuun ja viranomaiset saavat väärän kuvan, että mies on väkivaltainen tekijä, vaikka on todellisuudessa yrittänyt puolustaa perhettä väkivaltaiselta naiselta: ”Miehillä on todella korkea kynnys soittaa meille. Mies kokee heikkoutta ja häpeää jouduttuaan kumppaninsa pahoinpitelemäksi. Hätäpuhelun aikana voi paljastua, että se onkin nainen, joka on käynyt mieheen kiinni. Mies on yrittänyt suojella lapsia ja koettanut puolustaa itseään”, Kati Federley/RIKU.

Feminismin toisen aallon alkuaikoina salattiin ja valehdeltiin tilastoja väärentämällä (lähde Erin Pizzey joka oli perustamassa ensimmäistä turvakotia Englantiin), totuus siitä että nainen on yhtä väkivaltainen tai väkivaltaisempi kuin mies. Tästä vääristyneestä tiedosta johtuen mies leimattiin virheellisesti väkivaltaiseksi pedoksi, jonka seurauksena miehet karkotettiin ja karkotetaan edelleen perheistä ja vieroitettiin sekä vieroitetaan edelleen lapsistaan erotilanteessa. Lait ja prosessit tehtiin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa miestä vastaan ja naisen eduksi. Ajatus miehen väkivaltaisuudesta kopioitiin koko toisen aallon feminismiin (tilastojen vääristelyä jatkuu edelleen kolamannen aallon feminismissä), jonka seuraukset näkyvät tälläkin hetkellä mm. Suomessa keskittymällä virheellisesti vain miehen aiheuttamaan väkivaltaan ja lasten huoltajuuskiistojen häviämisinä äidin eduksi. Todelliset vääristyneen prosessin uhrit olivat ja ovat edelleen siis lapset ja miehet (http://relatingtomen.com/blog/the-secrets-lies-of-white-ribbon/). Nyt esim. tänä päivänä yli 3 milj. lasta on Iso-Britanniassa ilman isää, jonka seurauksena lapset etsivät isän mallia rikollisista katujengeistä (http://www.fathers-4-justice.org/) ja miehille ei ole tukipalveluita väkivaltalanteissa.

Tilanteessa jossa nainen on väkivaltainen tekijä ja joka on hyvin tavallista sekä hyökkää lasten ja/tai miehen kimppuun, monesti mies pidätetään viranomaisen virheellisen johtopäätöksen takia. Tällöin nainen saa jatkaa väkivaltaisuutta lapsia kohtaan. Tässä tapauksessa mies ei voi puolustaa lapsia väkivaltaiselta naiselta, vaan nainen saa vapaat kädet. Lisäksi miehen on järkevämpää ottaa väkivaltaa kokenut mies lapsineen avun piiriin kuin odottaa että mies joutuu puolustautumaan väkivaltaa vastaan väkivallalla. Hyvin usein nainen hyökkää isän ja lastenkin kimppuun astaloa käyttäen ja sillä ei ole mitään merkitystä miten vahva mies on naiseen nähden, koska jälki on erittäin pahaa. Astalo antaa aina ylivoimaisen aseman uhriin nähden riippumatta uhrin koosta, vahvuudesta tai sukupuolesta. Tilanne on nyt äärimmäisen vakava, vaarallinen ja väkivaltaa tukeva sekä lisäävä. Lisäksi väärät väkivaltaa tukevat asenteet periytyvät lapsille, kun he joutuvat näkemään ja kokemaan väkivaltaa erityisesti perheensä sisällä. Naisten väkivaltaan tekijöinä on viipymättä alettava kiinnittämään huomiota vähintään samalla tavalla kuin miesten aiheuttamaan väkivaltaan. Viranomaisten tulee arvioida väkivaltatilanne perheessä ilman sukupuolittunutta asennetta, riippumatta siitä kuka ilmoituksen väkivallasta on tehnyt ja poistaa oikea väkivallan tekijä (ml. rangaistus oikealle väkivallan aloittajalle ja tekijälle).

”Jos miehiin kohdistuvasta väkivallasta ei puhuta mutta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kuvataan pahimmaksi ihmisoikeusloukkaukseksi, syntyy vaikutelma miehiin kohdistuvan väkivallan normalisoimisesta ja diskriminoimisesta. Ymmärrän vaikkapa pohdinnat kannabiksen diskriminoinnista mutta väkivallan osalta en sitä ymmärrä. Eräs kaverini hakattiin yöllä tämän kävellessä kotiin. Hän makasi kolme päivää sairaalassa. Vielä kuukausia rikoksen jälkeen hän oli syvästi ahdistunut ja osin työkyvytön henkisesti. Eikö hän ole mainitsemisen arvoisen rikoksen uhri koska on mies?” (yksi kommentti artikkelissa: http://www.hs.fi/mielipide/a1449033328534?jako=005f6d40613ff6320951a23711666c74).

Seksuaalisuus ja seksuaalinen väkivalta

Miehen seksuaalisuudesta on tullut yhteiskunnassamme tabu. Miehiä jotka puhuvat seksistä, pidetään helpommin perversseinä ja irstailijoina kuin naisia. Miesten voi olla vaikeaa kertoa omista haluistaan ja seksuaalisista toiveistaan kumppanilleen kaikkien julkisuudessa esitettyjen syytösten jälkeen. Tyypillinen tilanne seksuaalisessa kohtaamisessa on, että miehen on ensin odotettava naisen kysymystä, mitä mies toivoo. Muuten mies voi pelätä olevansa seksuaalinen ahdistelija, perverssi negatiivisessa mielessä, naisen alistaja, sika tms. Miestä on syyllistetty seksuaalisuudestaan ainakin kymmeniä vuosia ja annettu kuva, että nainen ei halua seksiä mutta nainen alistuu miehen seksuaalisille haluille miellyttämisenhalusta. Tämä on myytti joka ei pidä paikkansa. Valtaosa parisuhteessa olevista naisista hyppii seinille, jos mies ei harrastakaan heidän kanssaan seksiä. Tapauksessa jossa mies ei ole ehdottanut seksiä nainen syyllistää liian monesti miestä impotentiksi tai vähättelee miehen kykyjä sekä haluja.

Mies on monesti eri tavalla seksuaalinen kuin nainen ja tarvitsee erilaista seksuaalista stimulaatiota. Mies on monesti visuaalisempi ja pitää siitä, että nainen pukeutuu seksikkäästi ja on kiusoitteleva sekä aloitteellinen. Passiivinen nainen vie lopulta miehen halut ja saa miehen vetäytymään kuoreensa. Mieheltä odotetaan lisäksi liian monesti, että mies osaa lukea kehonkieltä tai pieniä merkkejä. Totuus on, että hyvin harvat miehet osaavat lukea ajatuksia. Miehelle on puhuttava ja kerrottava mitä nainen haluaa mutta naisen on samalla osattava kysyä mieheltä, miten ja mitä mies haluaa, sekä annettava visuaalista stimulaatiota, että empatiaa. Aktiivisuuden on toimittava molempiin suuntiin, jotta seksuaalisuus pysyy viriilinä. Naiset kokevat riittäväksi roolikseen liian monesti pelkän passiivisen olemassa olon ja se on parisuhteessa hyvin tuhoavaa, kuten myös seurustelun aloituksessa.

Hyvä esimerkki seksuaalisesta hyväksynnästä ja hyväksymättömyydestä on, että naisen seksuaalisuutta tukeva kirjallisuus ja elokuvat ovat hyväksyttyä ja niitä ei pidetä tyypillisesti pahoina (esim. Fifty Shades of Grey, romanttinen kirjallisuus, eroottinen kirjallisuus, eroottisten miesten kuvat, alastomat miehet) kun taas tyypillisesti enemmän miehen seksuaalisuutta stimuloivaa materiaalia pidetään pahana ja huonossa mielessä pervoiluna ja naista alistavana (pornoelokuvat, eroottiset naisten kuvat, miehelle suunnattu eroottinen kirjallisuus ja elokuvat), mikä ei ole totta. Miehellä ei ole tarkoituksena alistaa naista vaan juhlia naisen kauneutta ja olla ylpeä naisen seksuaalisuudesta. Kunpa nainenkin osaisi juhlia miehen ulkonäköä verbaalisesti, arvostaa miehen seksuaalisuutta ja hyväksyä miehen erilaisuus suhteessa naiseen ollen kuitenkin naisena nykyistä aloitteellisempi suhteen aloittamiseksi ja ylläpitämiseksi. Totuus on, että jos aloitetaan suhde henkisellä pohjalla tai seksi pohjalla, siihen tarvitaan kuitenkin henkistä puolta ja seksuaalista puolta, hyväksyvää läsnäoloa molemmilta sukupuolilta kummankin sukupuolen osalta, jotta suhde kestää ja kukoistaa.

Seksuaalinen väkivalta ei ole sukupuolittunutta. Naiset raiskaavat miehiä, miehet raiskaavat naisia, naiset raiskaavat naisia, miehet raiskaavat miehiä, näissä ei ole suuria eroja tekijöinä sukupuolien välillä tilastollisesti mutta vain miesten tekemät raiskaukset ovat otsikoissa – eikö olekin kummallista. Yhdysvalloissa tehdyn raportin mukaan molemmat sukupuolet raiskaavat ja ovat seksuaalisessa väkivallassa hyvin tasaväkisiä molempia sukupuolia kohtaan. Miksi esimerkiksi miesten tekemät raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta saa suuremman huomion, johtunee siitä, että tilanneyhteydet ja seksuaaliseen väkivaltaan taipumus on erilainen. Naisen tekemän seksuaalinen väkivalta ja tekemät raiskaukset miehiä sekä naisia kohtaan tapahtuvat esimerkiksi useammin parisuhteessa ja heidän tuntemilleen henkilöille, jotka eivät ole niin ilmoitusherkkiä tapahtuneesta vääryydestä. Koska naisen aiheuttama seksuaalinen väkivalta on enemmän piilossa, sitä ei osata epäillä eikä pelätä kuin miehen aiheuttamaa seksuaalista väkivaltaa. Miehet eivät myöskään kehtaa tai halua tehdä niin herkästi ilmoitusta jouduttuaan seksuaalisen väkivallan uhriksi. Naisen tekemät raiskaukset ja muu seksuaalinen väkivalta on siis vaiettu ja piilossa oleva totuus jota harvat haluavat vielä myöntää mutta se on otettava vakavasti. Miehiä raiskataan enemmän kuin naisia (tekijöinä sekä naiset että miehet), joka on vakava ongelma. Merkittävä tieto on myös mitä Yhdysvalloissa on tilastoitu että raiskaavista naisista 20 % toimivat ryhmänä kun taas vastaava luku on miehillä 2,5 % (http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1748355).


Pedofilia on myös naisten tekemänä yleistä, mutta se naamioituu monesti ”romanttiseksi suhteeksi” nuoria poikia ja nuoria tyttöjä kohtaan liian usein, eikä sitä oteta riittävän vakavasti. Sen lisäksi pedofiilirenkaiden taustaorganisaatioissa on ollut usein naisia, mutta jotka saavat julkisuudessa liian vähän huomiota. Nainen pääsee näissäkin tekijänä kuin koira veräjästä liian usein väärien uskomusten ja asenteiden takia ja siihen pitää alkaa kiinnittää selvästi enemmän huomiota. Kun poika joutuu pedofiilinaisen tai pedofiilimiehen uhriksi, hänelle aiheutuu siitä samanlaisia ja yhtä vakavia vammoja kuin tytöillekin. Vammat voivat olla fyysisiä, mutta pahimmat korjaamattomat vauriot ovat henkisiä. Poika joka varttuu mieheksi, voi näyttää ulkopuolisesta tasapainoiselta ja menestyneeltä, mutta hän kärsii usein masennuksesta, itsemurha-alttiudesta, seksuaalisista ongelmista parisuhteessa sekä itsetunto-ongelmista. Poikien seksuaaliset väkivaltakokemukset ovat paljon yleisempiä kuin tällä hetkellä halutaan uskoa ja niillä on vakava vaikutus hänen terveydelleen, jopa itsemurhaan johtava. Yleisesti huolestuttavana ja vääränä asenteena on ollut, että sehän on pojan fantasia saada vanhemman naisen opetusta. Voi olla joidenkin fantasia, mutta se kuuluu fantasiaan mitä ei saa missään tapauksessa toteuttaa aikuisen toimesta. Kun alaikäiseen poikaan sekaannutaan, ovat seuraukset lähes poikkeuksetta vakavia pojalle. Vrt. tyttöjen tai naisten fantasiat tulla otetuiksi väkisin, joita ei saa myöskään toteuttaa. Jotkut fantasiat on syytä jättää fantasioiksi.

Suomessa perättömiä raiskausilmoituksia on joka viides, eli 25 % ilmoituksista. Tämä on raskas prosessi perättömän raiskausilmoituksen uhrille, eli yleensä miehelle. Tutkinta kestää useita kuukausia ja jotkut päätyvät syyttöminä vankilaan. USA:ssa, Kanadassa, Intiassa ja Iso-Britanniassa tämä on epidemia koska heillä on laki, jossa mies on automaattisesti raiskaaja, kunnes toisin todistetaan (järjetöntä koska raiskaajia on hyvin vähän populaatiosta) sekä valtavasti ajattelemattomia naisia (monesti narsisteja, jotka eivät tunne katumusta tai myötätuntoa uhria kohtaan) jotka tekevät näitä ilmoituksia.
Iso-Britanniassa on lisäksi laki, että alkoholin vaikutuksen alaisena seksiä harrastaessa syyllistyy automaattisesti raiskaukseen, ja totta kai käytännössä mies koska naisen ei uskota raiskaavan miestä, mikä on hullua. Mies ei voi mitenkään todistaa jälkeenpäin, ettei nainen ollut alkoholinvaikutuksena alaisena, joten naisen sana vie välittömästi vankilaan ja miehen koko loppuelämä on pilalla.
Perättömien raiskauksien uhrien on äärettömän vaikeaa, ellei mahdotonta todistaa, etteivät ole raiskanneet ja syyttömät miehet istuvat yleensä monen vuoden kakun linnassa. Heidän loppuelämänsä on pilalla, n. 1/5 tekee itsemurhan heti oikeusprosessin alussa tai vankilassa. Perättömän raiskauksen uhreja tulee monta tuhatta vuosittain pelkästään Intiassa arviot vaihtelevat hieman alle 2000 ja 2500 uhria vuodessa, jossa 50 % raiskausilmoituksista on perättömiä. Hirveä tilanne!
Tästä on myös haittaa naisille. Mitä enemmän perättömiä raiskausilmoituksia tehdään, sitä epäilevämmin ihmiset, ml. poliisit niihin suhtautuvat ja oikeat raiskauksen uhrit eivät saa oikeutta. Perättömät raiskausilmoitukset normalisoivat perättömiä raiskausilmoituksia.
Asia on otettava äärimmäisen vakavasti ja naiset jotka tekevät perättömiä raiskausilmoituksia on saatettava vakavan rikosoikeudellisen vastuun piiriin! Lähtökohta on, että yksikään perättömän raiskausilmoituksen tehnyt henkilö ei saa jäädä rangaistuksetta ja hänelle kuuluu moraalisesti yhtä kova rangaistus kuin henkilölle joka tuomitaan raiskauksesta.
Suomeen ei saa missään nimessä tulla lakia, jossa mies on raiskaaja, kunnes toisin todistetaan. Seuraukset ovat edellä kuvatun kaltaisia, jos laki muutetaan ja syyttömiä miehiä joutuu varmasti satoja vuodessa oikeusmurhan uhreina vankilaan.
Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa on käytössä ”yes means yes” laki ja ”consent” proseduuri. Se tarkoittaa edellä mainitun lain (raiskaaja kunnes toisin todistetaan) lisäksi sitä, että miesten on mentävä yliopistossa kurssille, jossa opetetaan, että naista ei saa raiskata. Miehen pitää varmistua koko seksuaalisen toiminnan ajan, että nainen on edelleen halukas, mutta sekään ei riitä. Jos nainen on vaikka viikon päästä sitä mieltä, ettei ollutkaan halukas, on mies raiskaaja ja hän joutuu vankilaan! Miettikää itse, miten tämä kaikki vaikuttaa miehen seksuaalisuuteen ja nautintoon seksistä. Helposti voi sanoa, että tämän kaikki vie loputkin seksihalut ja helpompaa  miehelle, on katsoa riskittömästi pornoa netistä kuin harrastaa sitä naisen kanssa suurella riskillä. Tähän on menty… Sairas ja seksistinen laki sekä sen tulkinta!

Tällä on pyritty vähentämään raiskauksia ja se on täysin toimimaton yritelmä! Raiskaaja ei varmasti piittaa kurssista ja raiskaajia on miehistä marginaalinen vähemmistö. Nyt miehet kokevat, että heitä syyllistetään automaattisesti raiskaajiksi ja naisista on tehty pulmusia – seksismiä ja syrjintää miehiä kohtaan! Tämä kaikki on rakentanut Kanadassa Kangaroo court:n (kenguru oikeus), joka passittaa oikeusprosessia tuntemattomien toimesta miehen syyttömänäkin suoraan vankilaan. Tapauksia on valtavasti ja näiden miesten elämä on lopullisesti pilalla tai he ovat jo tehneet itsemurhan. Raiskauskulttuurin uhreina ovat siis enemmän miehet! Nyt miehet eivät uskalla mennä enää yliopistoonkaan Kanadassa, USA:ssa ja Iso-Britanniassa! Kauhea tilanne miehille!
”Yes means yes” lakia ja consent proseduuria ei saa missään nimessä tuoda Suomeen. Seuraukset ovat vakavat ja miesuhreja tulee paljon! Se tulee myös lopettamaan miehen ja naisen välisen parisuhteen, kuten on jo suuressa määrin käynyt USA:ssa, Kandassa ja Iso-Britanniassa.

Kanadassa yliopiston kampuksella saatiin valtava kohu aikaiseksi parin viime vuoden aikana, kun raiskaustilastot väärennettiin valtavasti ylöspäin ja joku keksi sanan raiskauskulttuuri.  Hulluinta on, että mediassa esiintyy nyt Suomessakin sana raiskauskulttuuri, joka on saanut alkunsa siis Kanadasta, yliopiston kampukselta. Suomessa ei ole ollut mitään raiskauskulttuuria kuten ei Kanadassakaan. Lumipalloilmiö vaan paisui Kanadassa paisumistaan, kun naiset sekä miehet alkoivat syyllistää miehiä raiskauksista. Samaa ilmiötä on nyt havaittavissa Suomessakin ja tämä fobia raiskauksista ja raiskaavista miehistä on lopetettava mediassa. Raiskaajat saavat kyllä tuomionsa ja asiaa ei pidä paisutella, koska seuraukset ovat vakavia. Raiskaaja on raiskaaja, eivät miehet. Uskokaa pois, raiskaaja raiskaa, vaikka kuinka mediassa kirjoiteltaisiin ja tuomittaisiin sekä lynkattaisiin miehiä, koska raiskaajat ovat mieleltään sairaita ja rikollisia, he eivät metelistä tai kampanjoista piittaa. Sama jos kirjoitettaisiin lehdissä, että varas älä varasta autoa. Autovaras ei varmasti välitä kampanjoinnista autovarkauksia vastaan ja aina jää riski joutua rikoksen uhriksi, nollatoleranssiin ei päästä millään syyllistämisellä ikinä. Sillä tehdään vaan haittaa yleisiin asenteisiin tiettyä ihmisryhmää vastaan ja nyt taas yleisesti miehiä kohtaan.
Täysin idioottimaista on nyt siis tämä miesten jatkuva jahtaaminen ja raiskaajiksi leimaaminen. Lopettakaa ihmeessä pelkästään miesten syyllistäminen ja heti, varsikin kun naiset ja miehet, molemmat raiskaavat, ovat seksuaalisesti väkivaltaisia ja jopa Yhdysvalloissa julkaistujen tilastojen (Suomessa ei ole tilastoja kuin naisten raiskauksista, mutta varmasti ero ei ole suuri) mukaan yhtä paljon, mutta naisten tekemänä piilotetumpaa ja jakautuen eri ikäryhmiin miehiin verrattuna.

Johtopäätökset
Henkilökohtaisesti 46-vuotiaana miehenä en pelkää miehiä, koska miehet ovat reiluja, rehellisiä ja miehet kunnioittavat sääntöjä sekä ihmisiä. Miehet eivät ole väkivaltaisia mutta puolustavat kyllä itseään tarpeen tulleen ja aiheesta. Tänä päivänä pelkään kaikkia naisia, jotka ovat niin etuoikeutettuja kaikessa. Heitä puolustavat kaikki mutta miehiä ei puolusta kukaan. En uskalla edes katsoa naista, koska minut leimataan heti seksipedoksi, seksuaaliseksi ahdistelijaksi tai raiskaajaksi. Näillä asenteilla syytön ja hyvä mies lynkataan vähintään henkisesti usean kerran elämänsä aikana, usein jopa fyysisesti! En ole uskaltanut tehdä naiselle aloitetta baarissa tai missään muuallakaan kahteenkymmeneen vuoteen, koska olen saanut liian usein palautteen että ”suksi sika vittuun” tai ”painu helvettiin”, vaikka olen itse käyttäytynyt ystävällisesti ja asiallisesti. Lisäksi on koko ajan pelko siitä, että nainen tekee syytteen seksuaalisesta ahdistelusta. Olen siis antanut aloitteideni jäädä ja siitä ei ole ollut minulle merkittävää haittaakaan kuin alemmuuden tunne omasta sukupuolestani (joudun pyytämään anteeksi omaa sukupuoltani koska koen naisten vihaavan sukupuoltani em. syiden takia), koska naiset ovat aina tehneet aloitteita minulle.
Poikien ja miesten oikeudet eivät näytä merkitsevän mitään kenellekään, on aika poistua näyttämöltä, jossa poikia ja miehiä lahdataan tyttöjen ja naisten edessä. Jos mies voidaan korvata antamalla hänen kuolla sodissa eikä hänen ongelmistaan, ihmisarvostaan ja hyvinvoinnistaan välitetä elämän aikana, ei miehen poistuminen myrkyllisestä yhteisöstä (Suomesta) elävänäkään ole ongelma.

Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että 80 % itsemurhista tekevät miehet. Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että miehen odotettu elinikä on 6 vuotta lyhyempi kuin naisen. Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että nainen on miestä ja lasta kohtaan vähintään yhtä väkivaltainen (feministit väärentävät edelleen tilastot naisen eduksi ja miestä vastaan). Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että mies menettää lähes poikkeuksetta lapsensa huoltajuuden äidille. Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että nainen voi vieraannuttaa halutessaan lapsen isästään. Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että mies voidaan ajaa perheestä ulos ja korvata uudella (50 % avioliitoista ajautuu avioeroon valtaosin naisen toimesta, eli he tekevät 90 % avioeroista). Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että pojat syrjäytyvät kouluista, työelämästä ja koko elämästä kiihtyvällä tahdilla. Kukaan ei koskaan välittänyt siitä, että kaikkia miehiä pidetään raiskaajina, vaikka vain murto-osa miehistä on raiskaajia. Kaikki laitettiin miehen syyksi, jottei poikien ja miesten oikeuksista välitettäisi!
On tullut aika etsiä miehelle parempi maa asua, jossa miestäkin arvostetaan, kuten naista. Maa ja yhteisö, jossa miehelläkin on merkitystä kuten naisella, jossa naista ei laiteta miehen edelle eikä miestä naisen edelle. Sosiaalinen yhteisö, jossa miestä kohdellaan hyvin ja hänen oikeuksiaan puolustetaan kuten naisenkin. Tilanne on nyt ajautunut siihen pisteeseen, että miehellä ei ole täällä hyvä olla, häntä ei tänne haluta kuin naisen orjaksi, joten nyt on lähdettävä pois, kun muuta ei voi.

Väkivalta – viitteet:
”TUHANSIEN ISKUJEN MAA, Miesten kokema väkivalta Suomessa” http://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/6KHnLcUwR/Full_report_66.pdf

"Feminist Death Threats: The Anti-Equality Revolution - A Conversation with Erin Pizzey" https://www.youtube.com/watch?v=_lxoStFBrjo

5 Things Women Do Better Than Menhttp://www.examiner.com/article/5-things-women-do-better-than-men

“The Secrets & Lies Of White Ribbon”: http://relatingtomen.com/blog/the-secrets-lies-of-white-ribbon/

“What about men? Lies, statistics . . . and peddling myths about violence against women”: http://www.thecitizen.org.au/features/what-about-men-lies-statistics-and-peddling-myths-about-violence-against-women#sthash.sxcjETY7.dpuf
“The Secrets & Lies Of White Ribbon” http://relatingtomen.com/blog/the-secrets-lies-of-white-ribbon/
Domestic violence against men: Know the signs”: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/domestic-violence-against-men/art-20045149
Miesten osuus parisuhdeväkivallan uhreista 40 % Iso-Britanniassa:
http://www.theguardian.com/society/2010/sep/05/men-victims-domestic-violence
"Yllättävä" totuus naisista ja väkivallasta:
http://time.com/2921491/hope-solo-women-violence/

Laajempi tutkimuskooste (This bibliography examines 286 scholarly investigations: 221 empirical studies and 65 reviews and/or analyses, which demonstrate that women are as physically aggressive, or more aggressive, than men in their relationships with their spouses or male partners.  The aggregate sample size in the reviewed studies exceeds 371,600.):
http://web.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm
Parisuhdeväkivallan sukupuolijakaumaa koskevat tutkimustulokset Suomessa:
https://miestentasaarvory.files.wordpress.com/2009/11/lsvv-taulukko.jpg


Harvard study says 70 percent of domestic violence is committed by women against men”: http://newscastmedia.com/domestic-violence.htm


“Kaikkea väkivaltaa on torjuttava tehokkaasti” http://www.hs.fi/mielipide/a1449033328534?jako=005f6d40613ff6320951a23711666c74

”Lakimuutoksen seuraus: Naisten epäiltyjä lasten pahoinpitelyjä ilmi enemmän”:
”http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/naisten-epailtyja-lasten-pahoinpitelyja-ilmi-enemman/2150737
Hoivamyytti murenee - nainen nujakoi ja lyö”: http://yle.fi/uutiset/hoivamyytti_murenee_-_nainen_nujakoi_ja_lyo/6632298
Nuoret naiset tekevät aiempaa enemmän henkirikoksia”: http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/nuoret-naiset-tekevat-aiempaa-enemman-henkirikoksia/3451332

Seksuaalinen väkivalta – viitteet:
“Prevalence Rates of Male and Female Sexual Violence Perpetrators in a National Sample of Adolescents”: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1748355
Sexual harassment at work not just men against women”: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150701093858.htm
Man is raped at gunpoint by THREE women so they could collect his semen in a cooler box and 'steal' it in South Africa”: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3071749/Man-raped-gunpoint-THREE-women-collect-semen-cooler-box-steal-South-Africa.html
Female duo who trick male taxi drivers into entering their home before raping and filming them hunted in India”: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3163857/Female-duo-trick-male-taxi-drivers-entering-home-raping-men-woman-films-hunted-India-one-cabbie-escapes-tells-police.html
Man tells of shock, pain after women raped him in PE” http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Man-tells-of-shock-pain-after-women-raped-him-in-PE-20150512
19 Men Share Stories of Being Raped By A Woman (NSFW)”: http://thoughtcatalog.com/lorenzo-jensen-iii/2014/08/19-men-share-stories-of-being-raped-by-a-woman-nsfw/
“More men are raped in the US than women, figures on prison assaults reveal”: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2449454/More-men-raped-US-women-including-prison-sexual-abuse.html
Raiskausilmoituksista yli viidennes perättömiä”: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/142571/Raiskausilmoituksista+yli+viidennes+perattomia
“Meet The Female Pedophile - By Man woman Myth”: https://www.youtube.com/watch?v=qQhEv9Ov7nQ
Pedophilia”: https://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia
Terveisin,

Yksi syyttömänä syyllistetyistä miehistä

Sisällön tarjoaa Blogger.