Header Ads

JSN puheenjohtaja äärifeministi, Elina Grunström ehdottaa lisää tulonsiirtoja naisilleElina Grunström kirjoittaa seuraavasti HS:ssä:Elvytyskeskustelu osoittaa, että politiikassa päättäjien sukupuolella on väliä. Kaikki puoluejohtajat kristillisdemokraattien Päivi Räsästä lukuun ottamatta ovat nyt miehiä, ja kaikki, mitä he kutsuvat elvytykseksi, tarkoittaa miestyöpaikkoja.

Se ei ole tilastojenkaan valossa perusteltua. Miesten työttömyysaste on vain prosenttiyksikön verran korkeampi kuin naisten. Se ei oikeuta syrjintää.
Työllisyyden ja kansantalouden näkökulmasta naisvaltaiset hoitoalan työpaikat ovat aivan yhtä tärkeitä kuin miesten työpaikat.

Jos taas tarkastellaan asiaa valtion tehtävien kannalta, kansalaisten peruspalvelujen hoitaminen on paljon perustellumpaa kuin turhat rakennushankkeet, kaivosten tekohengittäminen tai Rinteen ehdottaman valtiollisen Remontti Oy:n perustaminen.

Hänen mukaansa meidän tulisi tukea naisvaltaisia aloja kuten hoitotyötä, jonka rahoittaa valtio, mutta kuka rahoittaakaan valtion tai toisin sanoen julkisenpuolen?

Julkisen sektorin rahoittaa pääosin yksinään miehet ja kyllä, myönnettäköön että siellä toimii myös naisia, mutta naisten suurin työllistäjä on nimenomaisesti julkinen sektori kun taas miehillä se on yksityinen. Miehet ovat suurin yksityisellä sektorilla toimiva ryhmittymä ja suurin yrityksien perustava ja pyörittävä ryhmä. Voidaan siis lyhyesti todeta, että pääosin Suomea pyörittävät miehet tai ainakin rahoittavat maan toiminnan. On jopa todettu, että jos miehet lopettaisivat pelkien ylitöiden teon Suomi menisi konkurssiin, koska verotulot putoisivat n. 20% (ylitöiden verran), joka varsinkin nykyisessä taloustilanteessa olisi katastrofaalista.

Arvon "tietokirjailija" jos häntä edes sellaiseksi voidaan kutsua haluaisi siis lisätä tulonsiirtoa miehiltä naisille samaan aikaan kun yksityisen sektorin työt, rahoitus ja kaikki muukin on supistumassa. Toki näin voidaan tehdä, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että myös julkinen sektori tulisi tuntemaan tämän nopeammin nahoissaan, koska kun veronmaksajat loppuvat, loppuu myös julkisen sektorin rahoitus ja täten loppuu myös naisten palkanmaksu.

Onko järkeä palkata 10 kirjastonhoitajaa tai 10 opettajaa, joiden tulos voidaan nähdä joskus 20 vuoden kuluttua vai 10 raksaukkoa tai 10 tietyöntekijää, jotka tekevät sitä rahaa nyt ja samalla kunnostavat rappautuvaa infrastruktuuriamme

Päättäjät ovat kerrankin tehneet viisaasti ja laittavat rahat sinne missä sitä kaivataan.

Jos arvon "tietokirjailijaa" mietityttää kannattaako infrastruktuuriamme elvyttää ja korjata ja muita yksityisen sektorin vetojunia ja pakollisia osa-alueita, jotka mahdollistavat yrityksien toimimisen edes välttävästi, elvyttää voi hän kysyä tätä vaikka näiden yrittäjien ja työntekijöiden vaimoilta ja lapsilta tai vaikkapa rekkakuskeina ja raksalla työskenteleviltä naisilta.

Mikäli meiltä kysyttään tulisi Suomen valtion leikata  20-50 % työntekijöistä pois välittömästi. Näin saataisiin loppu työvoimasta tehokkaammin käyttöön ja iso osa naisia pääsisi perustamana yrityksiä ja kilpailemaan yksityisellepuolelle miesten kanssa niin sanottuihin tuottaviin töihin.

Onko todellakaan mitään järkeä pitää tällaista määrää työntekijöitä imemässä valtion resursseja suojatyöpaikoissa samaan aikaan kun leikkauksia tehdään vanhuksilta, nuorilta, opiskelijoilta, sairailta, työttömiltä ja monelta muulta, mutta ei koskaan niiltä joihin leikkauksien tulisi ensimmäisenä osua eli nimenomaisiin suojatyöpaikkalaisiin. Unohtamatta tietenkään sitä, että Suomessa näitä "suojatyöpaikkalaisia" tuppaa olemaan jo samassa määrin kuin Kreikassa oli/on kun suhteutetaan kokoon.


Miten perusteltua on tukea naisvaltaisia aloja nyt ja mitkä ovat vaihtoehtoja sen rahoittamiseen?


V
aihtoehtoja ovat 


a. hoitomaksujen korottaminen
b. valtion lisävelkaannuttaminen tai
c. verojen korotus, joka ei periaatteessa ole enää edes mahdollista

ja
, mikä sotisi täysin  maan kilpailukykyä 
vastaan ja suorastaan syöksisi Suomen talouden yhä alemmas kurjuuteen. Onko se feministien "tasa-arvo" niin tärkeä aate että kaikki pitää romuttaa, että naisille on joku valtion takaama riskitön suojatyöpaikka? Itse ehdottaisin vaihtoehdoksi, että supistetaan ja tehostetaan koko julkista sektoria. Palkkojakin voi nostaa, mutta se tarkoittaa sitten irtisanomisa ettei verorahoja tuhlailla ja kilpailukykyä tuhota. Paras olisi jos yksityisen sektorin verot saataisiin mahdollisimman alas (=julkisen sektorin kulut kuriin), mutta eihän se voi mennä läpi koska "tasa-arvo". Ennemmin vaikka koko maa romahdukseen kuin mitään leikkauksia naisvaltaisiin aloihin. Pyhä yksinkertaisuus tätä touhua.
Yrityksissä ei kysellä pitäisikö henkilöstöstä pitää kiinni jos lama iskee. Silloin pistetään turhakkeet pihalle ja parhaat pyritään pitämään, jotta raha jatkaa virtaamistaan. Nyt on aika tehdä kipeitä päätöksiä ja ne tulevat koskettamaan kaikkia.

Päätämmekin tämän kirjoituksen toteamukseen, tasa-arvo ei tarkoita vain yhtäläisiä oikeuksia, se tarkoittaa myös yhtäläisiä velvollisuuksia.


Kirjoittajan huomioita:

Suojatyöpaikoilla viitataan valtion virastoissa työskenteleviin naisiin ja miehiin jotka tekevät nimenomaisesti paperinpyöritys töitä jotka eivät juuri tuota mitään ja, jotka voitaisiin hoitaa paljon tehokkaammin ja nopeammin esimerkiksi uusimilla nykyisiä toimintamalleja ja nostamalla yhdeltä työntekijältä vaadittua työpanosta. Toki nämä toistuvaa työtä tekevät voidaan korvata erillaisin ohjelmiston ja roboteinkin helposti jolloin kulut saadaan helposti alas. Suuri osa paperinpyörittäjistähän nimenomaisesti tekevät hyvin monotonista työtä joka on helppo jäsennellä loogisiksi käskyiksi ja todellakin korvata ohjelmistolla tai esim. robotilla. Moni voi pitää tätä kohtuuttomana, mutta valitettava totuus on, että meillä on enemmän byrokraatteja töissä kuin koskaan aikaisemmin. Julkisen sektorin paisuminen on pakko katkaista jossain kohtaa ja se tulee kirpaisemaan naisilla eniten ihan vain siitä syystä, että he tuppaavat olemaan n.80% työvoimasta julkisella sektorilla. Saman ovat saaneet tuntea pääosin miehet yksityisellä sektorilla sen leikatessa ja muuttuessa.

Sisällön tarjoaa Blogger.