Header Ads

Ryhdytään meninisteiksi!


Feminismi on kuulemma aate, joka ajaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaikka siinä nimessä onkin se femi-alku. Feminismi haluaa kaikenlaista kivaa, pörröistä ja ihanaa ei siitä sen enempää. Paitsi että feminismi on tietenkin vahva osa kulttuurimarxismia, mutta mitäpä moisesta pikkujutusta, ei anneta sen nyt häiritä meitä sen enempää.

Tuli mieleeni, että taidan ryhtyä meninistiksi. Sekin on hyvä juttu, koska meninistit ajavat sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaikka siinä nimessä onkin se men-alku. Meninismi haluaa kaikkea kivaa, pörröistä ja ihanaa, kuten esimerkiksi seuraavia juttuja:
 • Vaadimme, että naisten syrjintä asevelvollisuudessa lopetetaan välittömästi. Asevelvollisuuden on koskettava myös naisia yhtäläisesti kuin se koskee miehiä. Tämä on törkeää naisten syrjintää, joka pitää korjata välittömästi. Mieluiten takautuvasti, eli saattamalla asevelvollisuus voimaan heti kaikille 18-30v naisille, jotta he voivat suorittaa ase- tai siviilipalveluksen (tai mennä vankilaan) välittömästi ennen kuin heistä tulee liian vanhoja ja siihen kelpaamattomia. Ymmärrämme, että tämä aiheuttaa ongelmia puolustusvoimissa, koska kasarmitilaa on liian vähän, mutta tasa-arvo vaatii uhrauksia ja ponnisteluja!
 • Vaadimme, että naisten syrjintä etävanhemmuudessa lopetetaan välittömästi. Etävanhemmuuteen on saatava 50-50 sukupuolikiintiöt, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan etävanhemmuudesta yhtäläisesti miesten kanssa (nykyään vain 10% naisista on etävanhempia).
 • Vaadimme, että naisten syrjintä vankeinhoitojärjestelmässä lopetetaan välittömästi. Vankiloihin on saatava 50-50 sukupuolikiintiöt, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan vankiloista yhtäläisesti miesten kanssa (nykyään vain 10% vangeista on naisia).
 • Vaadimme, että naisten syrjintä oikeuslaitoksissa lopetetaan välittömästi. Naisten on saatava samoista rikoksista yhtä kovat tuomiot kuin mitä miehet saavat, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan rikostensa seurauksista yhtäläisesti miesten kanssa.
 • Vaadimme, että naisten syrjintä itsemurhissa lopetetaan välittömästi. Itsemurhiin on saatava 50-50 sukupuolikiintiöt, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan itsemurhaamisesta yhtälaisesti miesten kanssa. Tämän sukupuolten välisen epätasa-arvon korjaamiseksi voidaan esimerkiksi käynnistää nuorille naisille suunnattu eutanasiaohjelma tms.
 • Vaadimme, että naisten syrjintä työttömyydessä lopetetaan välittömästi. Työttömyyteen on saatava 50-50 sukupuolikiintiöt, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan työttömyydestä kuten miehet nauttivat. Käytännössä tämä pitänee toteuttaa niin, että yrityksiä, kuntia ja valtiota velvoitetaan irtisanomaan vain naispuolisia työntekijöitä, kunnes 50-50 tilanne on saavutettu.
 • Vaadimme, että naisten syrjintä työtehtävissä lopetetaan välittömästi. Roskakuskeiksi, hiilikaivoksiin, rakennusmiehiksi jne. on saatava 50-50 sukupuolikiintiöt, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan vaarallisista ja epämiellyttävistä töistä yhtäläisesti miesten kanssa. Tarvittaessa on esim. hum.kandeja tai naistutkimuksen opiskelijoita pakotettava töihin näihin ammatteihin, kunnes 50-50 tila on saavutettu.
 • Vaadimme, että naisten syrjintä palkkauksessa lopetetaan välittömästi. Ylitöihin, viikonlopputöihin, pyhätöihin, yötöihin, hälytystöihin jne. on saatava 50-50 sukupuolikiintiöt, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan epämiellyttävään aikaan tehtävästä työstä ja siitä seuraavasta kovemmasta palkasta yhtäläisesti miesten kanssa. Koska miehet eivät tietenkään ole valmiita vapaaehtoisesti antamaan tilaa naisille näissä hommissa, on käytettävä pakkoa, ts. naisia on pakotettava näihin töihin lakisääteisesti, jotta tasa-arvo pääsee toteutumaan!
 • Vaadimme, että naisten syrjintä eläkkeissä ja sosiaalietuuksissa ynnä muissa yhteiskunnan verovaroista maksamissa palveluissa lopetetaan välittömästi. Näitä palveluita on jyvitettävä sukupuolen perusteella niin, että nainen saa täsmälleen yhtä paljon näitä etuja kuin mitä mies saa!
 • Vaadimme, että naisten syrjintä pidemmässä eliniässä lopetetaan välittömästi. On törkeää naisten syrjintää, että naisen pitää kärsiä vanhuutta ja raihnaisuutta pidempään kuin mies! On säädettävä laki, joka kieltää naista elämästä kauemmin kuin mies ja tarvittaessa harkittava ns. eutanasiaa liian pitkään eläville naisille, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu! Ne pirun miehet kun ilkeyttään kuolevat ennenaikaisesti, emmekä näet saa millään pidettyä heitä hengissä edes lakeja asiasta säätämällä.
 • Vaadimme, että naisten syrjintä väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreina lopetaan välittömästi. Väkivalta- ja seksuaalirikoksiin on saatava 50-50 sukupuolikiintiöt, jotta myös naiset pääsevät nauttimaan väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreina olemisesta kuten miehet saavat nauttia. Käytännössä valtion pitää ryhtä järjestämään em. rikoksia naisia kohtaan, jotta tasa-arvo voidaan saavuttaa, koska miehet eivät tietenkään suostu luopumaan omasta saavutetusta asemastaan em. rikosten uhreina.
 • Uima-asuissa jne. on myös saatava aikaan tasa-arvoinen tilanne. Nykyisinhän miehet, nuo saastaiset ilkeät kamalat karvaiset otukset, eivät suostu pitämään toppia päällään nänniensä peitossa, joten ratkaisuksi on määrättävä, että naisilta on kiellettävä ko. yläosallisten uima-asujen jne. käyttäminen, jotta tasa-arvo voidaan saavuttaa, kun pukeutuminen on yhtäläistä.
Kuten voitte huomata, tasa-arvon tiellä on monta estettä. Onneksi meninismi pelastaa naiset(kin) sukupuolten välisestä epätasa-arvosta radikaaleja muutoksia vaatimalla. Meninismi on vallankumouksellinen ajatusmalli siitä, että sukupuolet ovat yhtä arvokkaita ja tasa-arvoisia keskenään. Vain nuiva, konservatiivinen inhokas voi vastustaa meninismiä!

Lähteinä em. olen käyttänyt mm. tätätätä ja tätä.

Lähde - Markus Jansson, blogi

Sisällön tarjoaa Blogger.