Header Ads

Kouluista on tullut vihamielisiä poikia kohtaanVideolla Christina Hoff Sommers kertoo miten tilanne nykyaikana on kääntynyt poikia vastaan. Koulut nostavat tyttöt jalustalle samaan aikaan tönien pojat pois koko opiskelu paikoilta. Jos emme käännä kelkaamme nopeasti tulee poikien tilanne kärjistymään ja huononemaan entisestään.

Poikia rangaistaan siitä, että he ovat poikia. Tämä ilmenee selkeästi kun pojilta on kielletty pyssy- ja supersankarileikit.

Suomessakin on huomattu naisopettajien suosivan tyttöjä niin opetuksessa kuin koe arvosanoissa. Naisopettajien on tutkitusti huomattu antavan jopa 1/2 arvosanaa pienempi arvosana pojalle kuin tytölle samoista tuloksista.Tämä on vakava tilanne, sillä se tarkoittaa sitä että pojat eivät saa yhtä hyvää ja tasokasta opetusta kuin tytöt ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan nykyisessä ja tulevissa opiskelu sekä haku tilanteissa joissa juuri hyvä pohjaopetus on tärkeässä avainasemassa uuden oppimisen kannalta kuin myös opiskelupaikkojen haussa.

Kysymmekin, olisiko aika saada opettajaksi enemmän miehiä, kuin niitä "kympin tyttöjä", joilta puuttuu lopulta todellinen taito hallita luokkaa ja opettaa myös poikia? Entä monelleko pojalle miesopettaja on myös hyvän miehen malli, joka opitaan jo nuorena jos tai kun omaa isää ei ole saatavilla? On hyvä huomioida, että Suomessakin 2/3 avioeroista on naisten aloittamia, ja lasten vieraannuttaminen on kovassa nousussa Suomessa. Hyvän miehen/naisen malli opitaan kotoa, jos tätä ei ole tarjolla opitaan se jostain muualta.

Kysymmekin nyt teiltä kaikilta: "Milloin poikien tilanteeseen aletaan puuttua ja heille aijotaan tarjota parempi oppimisympäristö opettajistoa myöten?"

Sisällön tarjoaa Blogger.