Header Ads

Keski-ikäiset miehet eivät kelpaa uhriryhmäksi

Mikä puuttuu kuvasta?


YLE esittää grafiikassaan nuorten, naisten ja maahanmuuttajien asunnottomuuden määrän:
  • Nuorten lisäksi asunnottomuus on lisääntynyt maahanmuuttajien keskuudessa. Myös naisten asunnottomuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi.
Jutussa ei puhuta mitään miesten asunnottomuudesta, vaikka miehet - eritoten keski-ikäiset miehet - ovat ylivoimaisesti suurin asunnottomien ryhmä.
Naisten asunnottomuuden pieni kasvu on maininnan arvoinen asia, mutta miesten asunnottomuudesta ei tarvitse puhua mitään.
Ainut jutussa haastateltu henkilö on Alisa, nuori nainen nainen, vaikka nuoret naiset ovat todellistenasunnottomien pienin ja parhaimmassa asemassa oleva alaryhmä.

Nuorten asunnottomuus(?)

Nuorten asunnottomuudesta puhuttaessa ei käy selville, ovatko nuoret kokonaan asunnottomia vai onko heillä esim. vanhempia tai sukulaisia, joiden luona he voivat majoittua.
On aivan eri asia olla kokonaan asunnoton keski-ikäinen mies ja asua roskapöntössä kuin olla nuori, jolla vanhemmat, sukulaisia ja kavereita, joiden luona voi yöpyä ja jonka asunnottoman status on hankittu lähinnä asuntojonon vauhdittamiseksi.

Miesten on vaikeampi saada asuntoa vuokrattua

Kirjoitin aikaisemmin, kuinka miehiä syrjitään vuokra-asuntomarkkinoilla
  • Vuokra-asuntopalstoilla etsitään toistuvasti nimenomaan naisvuokralaisia, ja muutenkin asunnot menevät herkemmin naisille. Tasa-arvovaltuutettu saa yhteydenottoja miehiltä, joiden mielestä heitä syrjitään asuntomarkkinoilla. "Kaikki yhteydenotot aiheesta ovat tulleet miehiltä. He epäilevät, että he ovat eriarvoisessa asemassa kuin vuokra-asuntoa etsivät naiset. Niin yksityisillä kuin kunnallisillakin markkinoilla".
YLE mainitsee siitä huolimatta vain nuoret, maahanmuuttajat ja naiset apua tarvitsevina asunnottomina ja haastettelee vain nuorta asunnotonta naista.

Nuori on arvokkaampi kuin aikuinen mies

Vva:n toiminnanjohtajan Sanna Lehtonen lausuu törkeän syrjivästi:
  • Helsingissä tilapäistä asumista tarjoavia palvelupisteitä on vain muutamia. Päihtyneille tilapäisen katon pään päälle tarjoaa vain yksi toimipiste. Tällaiset paikat eivät Lehtosen mukaan sovellu nuorille. "Jos nuori tällaiseen paikkaan menee, niin viimeistään ovella tajuaa kääntyä takaisin".
Eli surkeat majoitusolot eivät sovi nuorille, mutta sopivat kuitenkin keski-ikäisille miehille, jotka eivät itse käytä alkoholia.
YLEn jutun punaisena lankana on nuorten asunnottomien suuri arvo verrattuna keski-ikäisiin miehiin, vaikka keski-ikäiset miehet on huonoimmassa asemassa oleva asunnottomien ryhmä.
  • Sanna Lehtosen mukaan nuorten asunnottomuus voi pahimmillaan johtaa ongelmakierteeseen, jota on vaikea pysäyttää.
Ja keski-ikäisen miehen asunnottomuusko ei johda ongelmakierteeseen? Tai jopa kuolemaan?

YLE uusintaa keski-ikäisten miesten arvottomuuden diskurssia

Yhteiskunnassa on virallisia uhriryhmiä, joiden puolesta puolesta feministis-vasemmistolainen sosiaalikoneisto propagoi YLEä myöten.
Keski-ikäiset miehet ovat useilla indikaattoreilla mitattuna kaikkein huonommassa asemassa, kuten kodittomina. Siitä huolimatta keski-ikäiset miehet jätetään kokonaan mainitsematta uhriryhmistä puhuttaessa.

Lähde - Henry Laasanen, Uusi Suomi puheenvuoro

Sisällön tarjoaa Blogger.