Header Ads

Professoreiden suvaustyön virheet ja puutteet

Yle Aamu-tv


YLE:n Aamu-tv:ssä tänään ”debatoinut” Hanna Ylöstalo esiintyy jatkuvasti sukupuolivaikutusten arvioinnin, eli suvauksen, suurena asiantuntijana.YLE:n tyylin mukaisesti Ylöstalo ei saanut vasta ohjelmassa yhteenkään kriittiseen kysymykseen, vaikka aihetta olisi ollut kuinka paljon.

Hän on osaltaan Anna Elomäen kanssa vastuussa professoreiden vetoomuksesta pääministeri Juha Sipilälle. Ikävä vain, että suvaus on tälläkin kertaa suoritettu perifeministisellä "rusinat pullasta" - metodilla.

Muutamia esimerkkejä:

Vetoomuksen villakoiran ydin on siinä, ettei leikkauksia saisi kohdistaa naisvaltaisille aloille tai naisten käyttämiin palveluihin. Ilmeisesti ne pitäisi siis kohdistaa miesten palveluihin (jos sellaisia edes on) ja miesvaltaisille aloille. Vetoomuksen laatijoilta on jotenkin mennyt ohi se, että miesvaltaisilta aloilta on jo leikattu taloudellisen taantuman seurauksena. Miehiä on tällä hetkellä 30 000 enemmän työttöminä kuin naisia. Heidän kohtalonsa ei vetoomuksen laatijoita huoleta. Vetoomuksen laatijoiden mielestä tasa-arvoista on se, että miehet kantavat talouden taantuman taakan, naiset eivät. Ilmeisesti naiset ovat vetoomuksen tekijöiden mielestä kyvyttömiä kantamaan vastuuta, mikä on varsin misogynistinen ajatus.

Huvittavaa on myös se, että julkisen sektorin naisvaltaisuus nostetaan esille, mutta sitä ei pidetä tasa-arvo-ongelmana. Julkisen sektorin työpaikat ja palvelut pitäisi vetoomuksen tekijöiden mielestä kaikissa oloissa turvata, tai niitä pitäisi jopa lisätä (kunhan siitä hyötyvät ensisijaisesti naiset). Miesten roolina on vain alistua toisen luokan kansalaisten asemaan, kärsiä seuraamukset, purra hammasta kuin mies ja maksaa lasku kiltisti. Ajatustakaan ei uhrata tulopuolen kasvattamiseen. Ilmeisesti vetoomuksen kasvattajat uskovat, että verotusta voidaan lisätä, tai velkaa ottaa, loputtomasti. Tämäkö on korkeasti koulutettujen akateemisten ihmisten älyllinen taso?

Vetoomuksessa väitetään, että Suomi olisi naisille yksi vaarallisimmista maista. Vetoomuksessa myös vaaditaan vain naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamista, ei lainkaan miehiin kohdistuvan. Totuus on kuitenkin se, että Suomi on varsin turvallinen maa, erityisesti naisille. Perhe- ja parisuhdeväkivallasta kärsivät aika lailla yhtä paljon molemmat sukupuolet, joskin naiset aloittavat väkivallan miehiä useammin.  Miehiin kohdistuu sen lisäksi katuväkivaltaa, jota naiset kohtaavat tuskin koskaan. Väkivallasta kärsivät siis selvästi enemmän ja useammin miehet, vaikka vetoomuksessa yritetään muuta väittää. On aivan uskomatonta, että tasa-arvon nimissä halutaan edistää politiikkaa, joka perustuu valehtelulle ja toteutuessaan johtaa miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän lisääntymiseen.

Vetoomuksessa vaaditaan nyt katkolla olevan samapalkkaisuusohjelman jatkamista. Samapalkkaisuusohjelma on tullut surullisen kuuluisaksi siitä, että se on perustunut valheelle naisen eurosta. Miesten ja naisten keskimääräisiä ansioita on vertailtu ottamatta huomioon heidän tehtäviään, työpaikkojaan, työaikojaan tai mitään muutakaan olennaista.  Jos tämä veronmaksajille kalliiksi tullut valehtelu tulisi nyt tiensä päähän, se olisi aivan erinomainen asia. Luonnollisesti se tarkoittaisi myös sitä, että Ylöstalolle ja hänen aatekumppaneilleen olisi vähemmän suojatyöpaikkoja tarjolla. Siksi he ovat nyt niin raivoissaan.

Eläkejärjestelmää arvioitaessa ei oteta huomioon sitä, että miesten keskimääräinen elinikä on lyhyempi. Miehet siis maksavat vinon pinon euroja eläkekassaan, mutta pääsevät nauttimaan eläkkeistään vain lyhyen aikaa, jos lainkaan. Miesten lyhyemmän eliniän sivuuttaminen tässä kohtaa romuttaa koko arvioinnin. Anteeksiantamaton virhe.

Autoverotuksen helpottamista paheksutaan professoreiden vetoomuksessa kovasti, koska sen nähdään pääsääntöisesti hyödyttävän vain miehiä. Näin voi ollakin, jos tämä nyt edes koskaan toteutuu, mutta entä muiden veroratkaisujen vaikutus? Suurin osa tupakoijista on yhä miehiä, ja tupakan verotusta kiristettiin nyt. Miksei tätä mainita? Isompi ongelma on se, että verotuksen kokonaisvaikutusta ei jostain kumman syystä haluta suvata. Johtuisiko siitä, että se paljastaisi mieselättäjäyhteiskunnan olevan täyttä totta jo nyt. Rahat vain viedään verotuksen kautta (byrokratiaa matkalla kasvattaen) miehiltä naisten käytettäväksi erilaisiin tukiin ja palveluihin.

Yrittäjyyden tukemista arvostellaan myös, koska valtaosa yrittäjistä on miehiä. Mikään ei tosin estä naisia ryhtymästä yrittäjiksi. Hehän saavat vieläpä erityistä naistukea sitä varten (tasa-arvo-ongelma sinällään). Ylöstalon ja muiden suvaajien päähän ei sitten ole pälkähtänyt, että yrittäjiä tämä maa tarvitsee suosta noustakseen. Olivatpa yrittäjät miehiä tai naisia, heidän panostaan tarvitaan, jos jotenkin meinataan jatkossa selvitä. Muuten ei ole verotuloja, joilla näitä naisvaltaisia työpaikkoja ja naisten käyttämiä palveluita rahoitettaisiin. Miten on mahdollista, että aikuiset ihmiset ovat näin pihalla talouden perusasioista? Eikö yliopistojen norsunluutorneissa ihan oikeasti muka tätä tiedetä ja tajuta?

Sama juttu infrastruktuurin korjaamisen kanssa. Jo nyt tiet ja etenkin sillat ovat siinä kunnossa, että talouden pyörät pyörivät huonommin. Silloin ei verotuloja kerry niin hyvin kuin voisi. Siitä kärsimme me kaikki, julkisen sektorin naiset mukaan lukien. Taas kerran suvauksessa ei nähdä metsää puilta. Infran korjaushankkeita vastustetaan, koska siitä syntyvät työt menisivät todennäköisesti enimmäkseen miehille. Ylöstalo ja kumppanit eivät ymmärrä, että miesten massiivinen työttömyys nakertaa juuri sen naisia hyödyttävän (joku voisi sanoa suosivan) hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa, jota Ylöstalo kavereineen haluaisi niin kovin suojella.

O sancta simplicitas!

Jos suvaus todella tarkoitta näin tarkoitushakuista ja puolueellista sekä jokseenkin miesvihamielistä asioiden arviointia, ei sille ole todella mitään tarvetta missään. Eikä varsinkaan niin huonosti ja asenteellisesti suoritettuna kuin mihin Ylöstalo kumppaneineen on nyt syyllistynyt. Pelottaa ajatellakin, millaista "tutkimusta" Ylöstalo ja Elomäki ovat saaneet aikaan. Säästötoimet tulisi kohdistaa täysimääräisesti näihin hutkijoihin.

Sisällön tarjoaa Blogger.