Header Ads

Hännikäinen ei ole miesasiamiesTimo Hännikäinen toteaa uusimmassa kirjassaan "Kunnia", että hän ei ole miesasiamies. Siitä huolimatta lukuisat tahot yrittävät identifioida Hännikäisen miesasiamieheksi.
Nyt-liite kirjoittaa:
  • Hännikäinen tunnetaan miesasiaa ajavista poleemisista kirjoituksistaan.
Ei tunneta, koska Hännikäinen ei ole miesasiamies.
Tuomas Saloniemi kirjoittaa otsikolla Miesasianatsi:
  • Natsia larppaavaa miesasiamiestäkin voidaan pitää natsina, jos hän kertoo olevansa natsi.
Hännikäinen ei ole miesasiamies.
Hännikäisen käsitys miesasiamiehistä
Hännikäisen kirjassa Kunnia sanotaan seuraavasti:
  1. Tiettyyn pisteeseen asti miesasialiikkeen analyysi tuntuu pätevältä... Miesasiamiehet ovat tosiaankin paiskanneet suuren yleisön silmille ne vaietut mekanismit, joilla miehistä ollaan hiljalleen tekemässä tulevaisuuden toista sukupuolta. Mutta tätä pidemmälle he eivät ole päässeet. He eivät ole esittäneet ainuttakaan positiivista miehuuden ihannetta tai pitkän tähtäyksen etua, jota nykymiehen kannattaisi tavoitella. Kenties he eivät haluakaan.
  2. Vaikka miesasiamiesten esiin tuomat epäkohdat olisivat kuinka todellisia, itsekunnioituksen rippeetkin säilyttänyt mies pitää heitä häviäjinä joihin ei kannata samaistua.
  3. Eniten minua miesasialiikkeessä häiritsi sen opportunistinen halu ryhtyä yhdeksi lukemattomista intressiryhmistä, jotka esittävät itsensä uhreiksi ja vaativat lisää oikeuksia. Mietin, että tätäkö he todella haluavat: esittää oman valituskirjelmänsä ja odottaa, että yhteiskunta tekisi jotain heidän hyväkseen?
  4. Miesliike näyttää tarjoavan miehille kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen on oikeuksien penääminen järjestelmältä, joka ei ole kiinnostunut heistä. Menetelmä on toivoton, sillä sillä viroissa istuvat feministit eivät lotkauta korviaan miesliikkeen vaatimuksille. Lisäksi miesliikkeen lähestymistapa tuntuu useimmista miehistä niin vieraannuttavalta, etteivät he koskaan lähde sen lippujen alle tuomaan vaatimuksille joukkopainetta.
  5. Miesliikkeellä ei ole mitään sanottavaa miehen identiteetistä. Mieliike hyväksyy automaattisesti kaiken, mitä mies saakin päähänsä tehdä.
  6. Miesasiamiehet eivät ole tehneet elettäkään herättääkseen vastakaikua tervejärkisissä naisissa.
  7. Sille, jolle mieheys on identiteetti, eikä joukko tarpeita tai vaatimuksia, nykyinen miesliike ei tarjoa juuri mitään. Liikkeen ainoaksi saavutukseksi näyttää jäävän muutamien terävien analyysien tekeminen ja muutamien epämiellyttävien totuuksien paljastaminen. Tähän mennessä miesasiaväki on tarjonnut vain kanava katkeruuden purkamiseen. Niin oikeutettua kuin tuo katkeruus ja itku saattaakin olla, mitään miehekästä siinä ei ole.
Yhteenveto
Hännikäinen ei ole miesasiamies siinä merkityksessä (jossa merkityksessä käsitettä miesliike on yleensä käytetty) , että hän kannattaisi miesten tasa-arvoa tai miesten oikeuksia (MRA) ajavaa miesliikettä, jotka penäävät yhteiskunnan rakenteiden ja säännösten muuttamista miesten tasa-arvon ja oikeudet huomioiviksi.
Päinvastoin, Hännikäinen suhtautuu erittäin penseästi ja epäoptimistisesti miesliikkeeseen, joka ei Hännikäisen mukaan "tarjoa juuri mitään".

Lähde - Henry Laasanen, Uusi Suomi - puheenvuoro

Sisällön tarjoaa Blogger.