Header Ads

Sokea tasa-arvoliike ei ole mahdollinen

Kuvassa Juhani Mykkänen - juhanimykkanen.com

Juhani Mykkänen haikailee
sokean tasa-arvoliikkeen perään:


  • Feministeiksi itseään kutsuvista iso osa on jo valmiiksi vain ja ainoastaan yleisen tasa-arvon puolella. Silti tuntuisi raikkaalta, jos jostain ilmaantuisi mies-, nais- ja muiden aktivistien yhdessä perustama "sokea tasa-arvoliike”. Sellainen, jonka nimessä ei ole mitään versiota latautuneista termeistä “mies-", “nais-", tai “feminismi”.
    Sokea tasa-arvoliike raportoisi, missä asioissa miehet ovat eriarvoisessa asemassa (kenties syrjäytyminen, huoltajuusriidat, asevelvollisuus?) ja missä naisten asemaa pitäisi parantaa (työn ja perheen yhteensovittaminen, seksuaalinen häirintä, palkkatasa-arvo?) . Liike huomioisi tietenkin myös transsukupuoliset ja muut sukupuolivähemmistöt.
Sokean tasa-arvoliikkeen perustaminen ei mahdollista. Mainitsen seuraavassa kaksi estettä:

  1. Erilainen näkökulma tasa-arvoon
  2. Erilaiset taustateoriat epätasa-arvon syistä
Erilainen näkökulma
Kun miehet ja naiset ovat kanssakäymisessä keskenään, feministit kohdistavat katseensa naisten asemaan.

Esimerkiksi voidaan esittää kotiäiti/töissä käyvä mies tai prostituoitu/asiakas dikotomiat. Feministit katsovat naista - kotiäitiä ja prostituoitua - ja näkevät heidät uhreina. Feministeillä ei käy mielessäkään, että töissä käyvä isä tai prostituution asiakas olivat naisten taloudellisen hyväksikäytön uhreja.

Mieasasiamiehet katsovat miehiä uhreina, esimerkiksi lisääntymisoikeuksissa, jossa kaikki valta on naisilla. Kukaan feministi ei ole valmis tasa-arvoistamaan lisääntymisoikeuksia. Ei feministeillä käy edes mielessä, että miehillä pitäisi olla paremmat tai peräti tasa-arvoiset lisäntymisoikeudet, koska feministit eivät katso asioita miesnäkökulmasta käsin.

Erilaiset taustateoriat
Feministiset teoriat rakentuvat enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti patriarkaattiteorian varaan, jossa naiset ovat tavalla tai toisella sorrettuja verrattuna miehiin. Miehille jää sortajan rooli.

Miesasiamiehet tukeutuvat rooliteoriaan ja tilastoihin. Miesten rooli on ahtaampi kuin naisilla ja useimmat keskeisten alojen tilastot osoittavat miesten aseman huonommaksi.
Taustateoriat johtavat väistämättä aivan erilaisiin havaintoihin epätasa-arvosta ja tasa-arvo-ongelmista.

Sokea tasa-arvo ei ole saavutettavissa
Feministien ja miesasiamiesten erilaisia näkökulmia ja taustateorioita ei ole mahdollista sovittaa yhteen.

Juhani Mykkänen haikailee, että "Sokea tasa-arvoliike raportoisi, missä asioissa miehet ovat eriarvoisessa asemassa (kenties syrjäytyminen, huoltajuusriidat, asevelvollisuus?)" Minä ja monet muut miesasiamiehet ovat raportoineet noista ja lukemattomista muista miesten huonommista asemista eri elämänalueilla, mutta miesten tasa-arvo ei ole edistynyt mitenkään eikä näköpiirissäään ole edistymistä.

Feministit eivät pidä missään arvossa tilastoja miesten huonommasta asemasta, koska havainnot eivät sovi feministiseen näkökulmaan tai teoriaan.

Mykkäsen kommenttiosastolla väitetään (ks KUVA), että "Laasanen ei ymmärrä sortavia rakenteita tai ajatusmalleja". Kyllä minä ne ymmärrän, en vain ole samaa mieltä feminististen sortoteorioiden kanssa.

Lähde - Henry Laasanen, Uusi Suomi

Sisällön tarjoaa Blogger.