Header Ads

MGTOW - Paskatesti


Mikä on paskatesti ja mistä siinä on kyse? Tämän päiväisessä artikkelissa käsittelemme juurikin näitä aiheita.


Paskatestissä on kyse naisten tekemästä testistä miehille, jolla he selvittävät onko mies hänen arvoisensa. Nyt monella herääkin kysymys miksi naiset tekevät tällaisia testejä tahallaan tai jopa tajuamattaan?

Paskatestin tarkoituksena on selvittää kilpaileeko miehestä muut naiset ja onko mies valmis seisomaan tekojensa ja sanojensa takana kuin myös naisen tukena kun he päättävät alkaa parisuhteeseen. Ongelmana tässä on vain se, että paskatestit eivät lopu koskaan. Meidän neuvomme on miehille, että älkää alentuko niihin vaan oppikaa tunnistamaan ne ja seisokaa omilla jaloillanne sen sijaan, että toimisitte kuin koulutettu koira.


Entä miehet, tekevätkö miehet paskatestejä toisilleen tai naisille?
  

Tähän voidaan vastata kyllä ja ei. Yleisemmin isät tekevät paskatestejä pojilleen esimerkiksi laittamalla hänet tekemään jonkin työn ja keskeyttäen hänet kesken työn ja näin haastavat pojan näyttämään, että hän osaa tehdä asian sekä taistella oikeudesta tehdä työnsä loppuun. Kyseessä ei siis ole samanlainen paskatesti mitä naiset tekevät ja joilla he usein hakevat ilmaisia resursseja (ruokaa, juomaa, rahaa jne.) vaan tapa opettaa poikia taistelemaan ja haastamaa toiset miehet sekä näyttämään että he ovat varteen otettavia kilpailijoita, sekä tapa opettaa pojille heidän tarvitsemaansa itsetuntoa ja itsearvostusta. 

Moni voi pitää tätä julmana tai jopa vääränä kasvatustapana, mutta jos katsomme esimerkiksi susilaumoja tai mitä tahansa laumaeläimiä tai eläimiä yleensäkin, nuoret urokset usein matkivat vanhempiaan oppiakseen selviytymiseen vaadittavat taidot ja niitä jopa rohkaistaan (usein vaistojen puolesta) haastamaan vanhempia uroksia, jotta ne voivat taistella ja näin varmistaa oman oikeutetun paikkansa laumassa. Samaa sosiaalista rakennetta voidaan verrata ihmisiin vaikkemme enää tappelekaan asemastamme nyrkein vaan vertailemme usein ennemminkin resurssejamme (omaisuuttamme).


Mitä haittapuolia paskatestistä sitten on?


20-ikävuoden paikkeilla olevat naiset saattavat pitää monia miehiä nössöinä ja helposti johdateltavina kun he käyttävät heitä ilmaisien aterioiden ja juomien ostoon, mutta tässä piilee vaara. Vanhetessaan nämä miehet alkavat tajuta, että naiset käyttävät heitä vain resurssien hankintaan ja näin muuttavat käyttäytymistään sen perusteella. Moni 30 paikkeilla oleva nainen sanookin, että miehistä on tullut yhä naisvihamielisempiä, mutta voimmeko syyttää tästä miehiä? Eikö naisten tulisi itse pyrkiä rajoittamaan tällaisten naisten toimintaa, jotka johdattelevat miehiä ostamaan heille juomia ja ruokia samalla luvaten seksiä tai muuta vaihtokaupassa, mutta ikinä toteuttamatta tätä vaihtokauppaa? Moni nainen 20-ikävuoden paikkeilla onkin sanonut heiltä kysyttäessä: "Ettekö pelkää, että nämä miehet alkavat vihaamaan naisia?" ja naisten vastaus tähän on usein "Mitä väliä muilla naisilla on?".

Paskatestin huonona puolena on myös se, että naiset pyrkivät saamaan miehen epäilemään miehekkyyttään jolloin häntä on helpompi ohjailla.


Miten torjua paskatesti?

Nyt moni miettii varmasti: "Miten voin taistella tätä vastaan?" Helpoin tapa taistella paskatestiä vastaan on sanoa "Ei". Et ole naisen palvelija, suojelija tai raha-automaatti, joten älä alennu sellaiseen vaan kohtele häntä tasavertaisenasi ja odota hänen tekevän oma osansa ja maksavansa oma osansa. Paskatestin tarkoituksena on loppujen lopuksi määrittää se, että oletko helposti johdateltavissa oleva vai oikeasti mies joka tekee juuri niin kuin haluaa ja yleistäen voidaan sanoa, että juuri tällaiset miehet vetoavat naisiin.

HUOM! Tässä kohtaa on huomautettava, että sinun ei tule sekoittaa paskatestiä siihen, että joku pyytää apuasi. Hyvä esimerkki paskatestistä on se kun nainen odottaa sinun tarjoavan hänelle esimerkiksi illallisen. Tähän kannattaa vastata kylmästi "ei", koska naiset haluavat miehen kuuntelee heitä, mutta tekee niin kuin haluaa. Naiset myös useimmin kunnioittavat miestä joka osaa sanoa "ei" kuin myötäilevää kilttiä miestä.

Yhteenveto

- Naiset tulevat tekemään paskatestejä miehille heidän syntymästään hautaan asti.

- Miehetkin tekevät paskatestejä yleisemmin alitajuisesti pojilleen, jotta nämä valmistuvat tuleviin testeihin naisten puolelta.
- Vain tyhmä mies alistuu paskatesteihin ja naiset eivät halua tyhmää miestä.
- Naiset haluavat miehen joka kuuntelee heitä, mutta tekee niin kuin itse näkee parhaaksi.

Tuntemalla oman arvosi et alennu näihin testeihin ja tule pärjäämään parisuhdeviidakossa kuin myös elämässä paremmin.

Sisällön tarjoaa Blogger.