Header Ads

Miesten tasa-arvo ry:n Facebook-sivuilla julkaistu vastaus Eppu Saarelalle Miesten tasa-arvo ry:n Facebook-sivuilla julkaistu vastaus Eppu Saarelalle:

______________________________

"Jotkut yhdistykset haluavat sitoutua ns. perinteisiin käsityksiin miehistä, jotka kilpailevat yhteiskunnan resursseista naisten kanssa."

Mitkä yhdistykset niin haluavat tehdä? Jos tässä viitataan Miesten tasa-arvo ry:hyn, niin väite ei lainkaan pidä paikkaansa, mikä on helposti kenen tahansa todettavissa myös Miesten tasa-arvo ry:n eduskuntavaalimanifestista. Miesten tasa-arvo ry nimenomaan vastustaa perinteisiä mieskäsityksiä. Esimerkiksi tasa-arvopolitiikkaa leimaava "Mies = ongelma ja nainen = uhri" - ajattelu on MTA ry:n mielestä erittäin vahingollinen ja tuomittava.

Yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset. Jos ja kun tasa-arvopolitiikassa ei huomioida miesten oikeuksia ja ongelmia, se on tasa-arvosta ja miehiltä pois. Pelkkä naisasian ajaminen, josta nykyisessä tasa-arvopolitiikassa on yhä pitkälti kyse, ei millään riitä.

"Toiset taas ajattelevat miesasian olevan yhteensopiva feminismin kanssa eikä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä tarvita erillisiä poteroita."

Feministien juoksupojaksi lähteminen ei tasa-arvoa, eikä ainakaan miesten asiaa, edistä. Se on jo nähty. Toki niin voi tehdä, jos haluaa, mutta turha vaatia muita sortumaan samaan sinisilmäisyyteen.

"Miesasiajärjestö Miesten tasa-arvo ry väittää ajavansa miesten asiaa."

Onko Eppu Saarelalla jotain ongelmia miesten asian ajamisen suhteen? Eikö miesten asiaa saisi ajaa? Nämä ovat kysymyksiä, jotka voidaan esittää, jos Eppu Saarelan valitsemalle argumentaatiolinjalle lähdetään. Jos Eppu Saarela on sitä mieltä, ettei Miesten tasa-arvo ry tee sitä, mitä se sanoo tekevänsä, silloin Eppu Saarelan pitäisi kyetä todistamaan väitteensä.

"Moni kohta on tarkoitushakuinen"

Mihin tämä väite perustuu? Rivien välistä lukemisen jaloon taitoon? Se vasta tarkoitushakuista on.

"Kun kohdat kerran ovat manifestissa, illmeisesti oletetaan, että näissä on miesten oikeuksien suhteen ongelma."

Ei oleteta, sillä tiedetään, että ongelmia on.

"Silloin oletus pitäisi perustella ja sen tulisi perustua muuhunkin kuin kavereiden kertomuksiin."

Oletusten perusteleminen olisi aika hankalaa. Oletukset ovat oletuksia usein juuri siksi, ettei niille löydy kunnon perusteluja. Siitä ei ole nyt kysymys, vaan näitä asioista on oikeaa tietoa. Sellaista tietoa ei vain ole tapana kirjata vaalimanifesteihin, sillä ne tehdään tyypillisesti ilman lähdeviitteitä. Pyrkimys on ilmaista asiat mahdollisimman tiiviisti. Perusteluja löytyy mm. Miesten tasa-arvo ry:n aiemmista lausunnoista ja kannanotoista. Niihin kannattaa tutustua.

Tosiasiat kertauksen vuoksi: Kun mm. EU-parlamentissa pohditaan antifeminismin kieltämistä, se uhkaa rajoittaa sananvapautta, etenkin miesten sananvapautta, tasa-arvokeskustelussa. Perusteettomat raiskaussyytökset ovat puolestaan suhteellisen ja valitettavan yleinen ilmiö meillä ja muualla. Ne kohdistuvat lähes yksinomaan miehiin. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa lainsäädäntöä on viime aikoina kehitetty siihen suuntaan, että raiskauksesta syytetyn (eli käytännössä miehen) pitäisi todistaa syyttömyytensä, mikä on ristiriidassa oikeusvaltion perusperiaatteisiin kuuluvan syyttömyysolettaman kanssa. Samaa linjaa on haluttu edistää Suomessakin, kuten seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamistyön eduskuntakäsittelyssä saatiin todeta. Ikävää, ettei Eppu Saarela pidä oikeusvaltion ja sananvapauden puolustamista tärkeinä asioina. Miesten tasa-arvo ry:lle se on aina keskeistä.

"tulkitsin joitakin kohtia suotuisasti yleisten arvojen (ei tarkoitusperien) kautta:"

Hyvä myöntää, että kyse on henkilökohtaisesta tulkinnasta. Tarkoitusperien arvuuttelu on aina arpapeliä. Voi osua oikeaan tai voi mennä ohi maalin. Nyt ei oikein onnistu.

"Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä heikommassa asemassa olevia, niin että heidän tosiasiallinen tilanteensa paranee."

Kiintiöitä ja positiivista erityiskohtelua on perusteltu juuri sillä, että niiden avulla voitaisiin (väliaikaisesti) auttaa heikommassa asemassa olevaa väestöryhmää. Sitä lähtökohtaa ei ole tässä kyseenalaistettu, vaan on ainoastaan vaadittu saman kohtelun tasa-arvoista soveltamista. Eli myös miesten hyväksi niitä on otettava käyttöön, jos kiintiölinjalle lähdetään. Miehethän ovat selvästi naisia heikommassa asemassa usealla eri elämän alueella. Pelkät naiskiintiöt, joista nyt niin paljon puhutaan, eivät kelpaa. 

Sitä paitsi, jos tarkkoja ollaan, niin Miesten tasa-arvo ry:n vaalimanifestissa todetaan asiasta seuraavasti: "Jos sukupuolikiintiöitä ja ns. positiivista erityiskohtelua käytetään tasa-arvotyössä, niitä on sovellettava myös niillä sektoreilla, joilla miehet ovat aliedustettuja ja heikommassa asemassa. Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä tasapuolisesti molempia sukupuolia."

Eppu Saarelan tapa argumentoida vaikuttaa varsin epärehelliseltä ja tarkoitushakuiselta.


"On epäselvää miten poikien keskimäärin myöhemmin alkava murrosikä pärjäämisen ja suosimisen suhteen ongelma."

Ei ole epäselvää. Peruskoulutason biologiaa tämä on. Keskimäärin poikien murrosikä alkaa myöhemmin kuin tyttöjen ja poikien ns. henkinen taantuma on myös keskimäärin syvempi kuin tyttöjen. Tällä on iso vaikutus koulumenestykseen, etenkin kun poikien kannalta vaikein vaihe ajoittuu juuri siihen kohtaan, jossa peruskoulusta pitäisi päästä hakeutumaan toisen asteen koulutukseen. OECD on todennut, että (nais)opettajat syrjivät poikia ja suosivat tyttöjä. Ikävää, jos näiden ongelmien ratkaisemista, ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä, halutaan vastustaa.

"Murrosikäoletuksista on myös hyötyä pojille."

Ei ole oletuksia, on faktoja, jotka myös STM:n miestyöryhmä on tunnustanut. Mitähän ne oletetut hyödyt sitten olisivat?

"Kaikki ns. tasa-arvoiset tavat ottaa huomioon poikien vaihtelevat murrosikään liittyvät ominaisuudet tarkoittavat luokittelevia ja erot unohtavia erityisjärjestelyitä. Tämä aiheuttaa rakenteellista epätasa-arvoa."

Ei aiheuta. Se aiheuttaa rakenteellista epätasa-arvoa, että poikien ominaisuuksia ja sukupuolten välisiä eroja ei oteta huomioon. Silloin kaikkia kohdellaan samalla tavalla (eli käytännössä poikia kohdellaan kuin tyttöjä), mikä johtaa epätasa-arvoiseen lopputulokseen. Koska pojat ovat koulutuksessa selvästi huonommassa asemassa, on hyväksyttävää ryhtyä erityisjärjestelyihin tilanteen korjaamiseksi. Sillä vain tasoitetaan epätasa-arvoinen tilanne tasa-arvoiseksi. Näin toimitaan usein naisten ja tyttöjen hyväksi, joten on aivan kohtuullista edellyttää, että niin toimitaan myös poikien ja miesten hyväksi tilanteessa, jossa he ovat selvästi heikommassa asemassa. Rusinat pullasta - meiningin on loputtava.

"Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tietysti kannustettava tekemään sellaisia valintoja, joissa omanlainen sukupuoli-identiteetti saa mahdollisimman paljon tilaa kehittyä ja kasvaa. "

Miten tämä lopulta eroaa Miesten tasa-arvo ry:n kannasta? Sama asia hieman eri sanoin? MTA ry toki korostaa oppilaiden itsenäisyyttä enemmän.

"Siinä ei jaeta valintoja "perinteisiin" tai ei-perinteisiin."

Nyt meillä lähdetään siitä, että oppilaita pitäisi kannustaa tekemään perinteistä poikkeavia valintoja. Eli ohjataan oppilaita tiettyyn "oikeaan" suuntaan, halusivatpa nämä itse mitä tahansa. MTA ry taas lähtee siitä, että oppilasta pitää kannustaa tekemään itse vapaasti haluamansa valinnat, myös silloin kun ne eivät ole ns. oikeita. Mikä tässä on ongelma, Eppu Saarela?

"Väärä ilmianto on jo rikos."

Rikos, josta ei seuraa rangaistusta, ei ainakaan perusteettomien raiskaussyytösten kohdalla.

"Seksuaalirikoksista ilmoittaminen on oltava mahdollisimman vähän uhria syyllistävä kokemus. Viranomaisten on myös edistettävä rikoksien aitoa selvittämistä ja kärsimyksen vähentämistä."

Jos rikosta ei ole tapahtunut, ei ole uhriakaan. Perusteettomia syytöksiä, jotka kuormittavat viranomaisia, johtavat syyttömien kärsimykseen ja heikentävät todellisten rikosten uhrien asemaa ja uskottavuutta, on kaikin keinon pyrittävä vähentämään.

"Vuoroasumisen pohtimisen lähtökohtana ei pidä olla vanhempien sukupuoli vaan sellainen järjestely, joka ottaa huomioon lapselle ja vanhemmille hyvän kokonaisjärjestelyn."

Jälleen kerran kritisoidaan muodon vuoksi. Miesten tasa-arvo ry:n linja ei voi kelvata, koska sitä esittää Miesten tasa-arvo ry. Lapsen edun on mentävä vanhempien halujen edelle. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka velvoittaa myös Suomea, edellytetään, että lapsella oikeutta molempiin vanhempiinsa on kunnioitettava. Tämä koskee myös erotilanteita.

"Abortti on kehon itsemääräämiseen liittyvä oikeus ja se on aina etusijalla vanhemmaksi tuloon nähden."

Abortteja pitäisi siis lisätä nykyisestä? No, tuskin tässä sitä tarkoitetaan. Mutta tasa-arvon kannalta lisääntymisoikeuksien tasa-arvosta huolehtiminen on olennaista. Jos kenenkään ei tarvitse vasten tahtoaan tulla äidiksi, ei kenenkään pidä joutua isäksi vasten tahtoaan."Sisällön tarjoaa Blogger.