Header Ads

Feministit haluavat tukahduttaa miesten seksuaalisuuden
Heteromiehen seksuaalisuus on demonisoitu feministien toimesta. Miehen seksuaalisia perustarpeita ei haluta nähdä inhimillisinä perustarpeina, vaan feministit haluavat kontrolloida heteromiesten seksuaalisuutta ja tukahduttaa miesten seksuaalisuuden. Miesten seksuaalisuuden kontrollointi on ymmärrettävää feministisestä näkökulmasta. Kontrolloimalla miesten seksuaalisuutta naiset tekevät seksistä vallankäytön välineen ja pyrkivät näin kontrolloimaan miehiä.

Feministit haluavat tukahduttaa myös naisten seksuaalisuuden

Vähentääkseen seksin tarjontaa ja kontrolloidakseen miesten seksuaalisuutta feministit tukahduttavat naisten seksuaalisuuden. Feministit ovat tehokkaasti ottaneet itselleen yhteiskunnan seksuaalimoraalin ja siveellisyden vartijan roolin. Tässä roolissaan he vaativat kaikkia naisia pysymään pidättäytyväisinä ja ovat demonisoineet heteromiehen seksuaalisuuden varoittelemalla jatkuvasti miesten seksuaalisuuden naisille aiheuttamista vaaroista.

Seksin ostamisen täyskielto kontrollin välineenä

Voidakseen kontrolloida miesten seksuaalisuutta naisten on täytynyt kehittää eri tapoja seksin tarjonnan rajoittamiseen. Yksi näistä tavoista on seksin ostamisen täyskielto. Feministit eivät ole onnistuneet kaiken seksuaalisuuden tukahduttamisessa, vaan miehillä on ollut koko ajan mahdollisuus satunnaisen seksin ostamiseen seksityötä tekeviltä naisilta. Tämän mahdollisuuden satunnaiseen, vapaaseen ja ilman sitoumuksia tapahtuvaan seksiin feministit haluavat miehiltä poistaa. Tämän takia on täytynyt kehitellä erilaisia lainsäädäntöjä, joissa seksin ostamisesta on tehty rangaistavaa ja seksin ostamisen houkuttelevuutta on näin pyritty vähentämään.

Seksin ostamisen täyskielto on loukkaus miesten seksuaalisia perustarpeita kohtaan

Kieltämällä seksin ostamisen täysin feministit haluavat rajoittaa miesten mahdollisuutta seksuaalisten perustarpeiden ilmaisuun ja pyrkivät tällä tavoin kontrolloimaan miehiä. Seksuaalisten perustarpeiden ilmaisun rajoittaminen on tehokas vallankäytön väline siinä missä olisi myös esimerkiksi ruoan tai veden tarjonnan rajoittaminen. Voidaankin sanoa, että se joka pystyy kontrolloimaan ihmisten perustarpeita, pystyy kontrolloimaan ihmiskuntaa.

Seksin ostamisen täyskielto heikentää seksityöntekijöiden asemaa

Seksin ostamisen täyskiellon on osoitettu johtavan seksityöntekijöiden ajautumiseen kolmansien välittäjinä toimivien osapuolten armoille. Näistä kolmansista osapuolista käytetään yleisesti nimitystä parittaja tai ihmiskauppias.

Toisin kuin usein luullaan, seksin ostamisen täyskiellon taustalla ei ole halu auttaa seksityöntekijöitä, vaan oikea syy on tilapäisen tai satunnaisen seksin vastustaminen ja feministien halu poistaa miehiltä mahdollisuus tilapäiseen tai satunnaiseen seksiin. Taustalla on myös feminstien tietoisuus siitä, että täyskielto heikentäsi seksityöntekijöiden asemaa, tehden näin seksityöstä vähemmän houkuttelevaa ja tällä tavoin myös osaltaan vähentäisi seksin tarjontaa.

Onko feministi rasisti?

Seuraavien lauseiden tarkoitus on herättää ajatuksia: Arkitiedon valossa on selvää, että suurin osa länsimaissa ja Suomessakin työskentelevistä seksityöntekijöistä on ulkomaalaisia naisia, kun taas feministit ovat järjestäin länsimaalaisia naisia.

Miksi feministit haluavat poistaa miesten mahdollisuuden satunnaiseen tai tilapäiseen seksiin ulkomaalaisten naisten kanssa? Miksi halutaan heikentää seksialalla työskentelevien ulkomaalaisten naisten asemaa kieltämällä seksin ostaminen ja myyminen? Onko taustalla länsimaalaisen naisen rasistinen asenne muualta tulevia naisia kohtaan ja halu kieltää miehiltä kanssakäyminen heidän kanssaan?

Tämän jutun kirjoittaja on Asumaan Suomeen sivuston ylläpitäjä, joka esiintyy vierailevana kirjoittajana miesasia.fi sivustolla. Jos haluat tietää, miksi suomalaiset miehet valitsevat ulkomaalaisen naisen, voit aloittaa tutustumisen aiheeseen lukemalla kirjoituksen Suomalaiset Miehet Avioituvat Ulkomaalaisten Naisten Kanssa.

Lukijoille huomautuksena: Seksin ostaminen ihmiskaupan uhrilta on kiellettyä ja tuomittavaa. Jutun kirjoittaja vastustaa ihmiskauppaa ja seksityöhön pakottamista. Liian usein huomioimatta kuitenkin jää, että monet seksityöläiset tekevät työtään vapaasta tahdostaan ja ovat yksityisyrittäjiä. Seksin ostamista ja myymistä ei tulisi täysin kieltää. Täyskielto rajoittaisi elinkeinon vapautta ja yrittämisen edellytyksiä.

Sisällön tarjoaa Blogger.