Header Ads

YLE:n Kioskin feministinen propaganda, journalismin etiikka ja hyväuskoisten höynäytys
Miesasian mediakritiikki:

YLE:n arvoihin kuuluvat niin luotettavuus kuin riippumattomuuskin, mutta YLE:n Kioski-ohjelma ei ole sen enempää luotettava kuin riippumatonkaan. Naisasialiitto Unionin väitteitä julkaistaan Kioski-ohjelman sivuilla sellaisenaan, mitään kritiikkiä esittämättä ja mitään kyseenalaistamatta. Missä on journalistinen ammattitaito ja etiikka?  Kioski-ohjelma on käytännössä feministisen naisasialiikkeen kuuliainen ja kritiikitön äänitorvi, ei mikään uutis- tai ajankohtaisohjelma. YLE-veroilla tuotetaan puolueettoman tiedonvälityksen sijasta feminististä propagandaa ja äärifeministisen naisjärjestön mainoksia. Voiko olla hyväksyttävää, että YLE-veron tuottoja väärinkäytetään näin räikeästi? 

Kioski-ohjelman ei ole ristiriidassa ainoastaan YLE:n omien arvojen, vaan myös lainsäädännön kanssa. Laissa Yleisradio OY:stä todetaan selvästi, että: ”Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti: ..ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat... Miten voidaan väittää YLE:n ottavan huomioon tasa-arvonäkökohdat, kun sen ohjelmisto on kyllästetty feministisellä paatoksella ja propagandalla? Eikö YLE:n pitäisi sitten tasapuolisesti tarjota vastaavaa tilaa ja tukea myös miesasialiikkeelle?  YLE ei ole mikään vallan vahtikoira, vaan vallanpitäjien ylettömän kallis puudeli. 

Naisasialiitto Unionin vedätys

Naisasialiitto Unioni, jonka on tullut tunnetuksi siitä, ettei se hyväksy miehiä jäsenikseen, yrittää YLE:n kioski ohjelman mainoksessa selittää mustaa valkoiseksi. Epäilemättä Suomesta löytyy aina muutama hyväuskoinen hölmö, jotka ovat valmiita menemään näin heikkotasoiseen vedätykseen, mutta suurin osa suomalaisista osaa ja uskaltaa ajatella omilla aivoillaan. Osoituksena suomalaisten maalaisjärjestä voidaan pitää sitä huvittuneisuutta, jolla valtiovarainministeri Antti Rinteen äijäfeminismiä on seurattu. Miesliikkeen aktiivien toimeliaisuuden ansiosta yhä useampi on tajunnut sen, ettei feministisessä propagandassa ole päätä eikä häntää. 

Sama päättömyys vaivaa tätäkin mainosta. Tarjoaako se miehille ja pojille mitään konkreettista? Verratkaapa propagandajulistetta tähän miesten tasa-arvo-ongelmien listaan. Vertailu osoittaa sen, ettei feministeillä ole edes mainoksessaan mitään annettavaa miehille ja pojille.

Vaatimus siitä, että asevelvollisuudesta pitäisi luopua, on toki päällisin puolin lupaava esitys, mutta sitä ei ole tehty tasa-arvoa ajatellen. Tasa-arvon toteuttaminen maanpuolustuksessa ei nimittäin välttämättä edellytä asevelvollisuudesta luopumista. Yhtä hyvin tasa-arvo voidaan saavuttaa laajentamalla asevelvollisuus koskemaan myös naisia. Norjassa on tehty näin. Miksei Norjan malli kelpaisi myös Suomeen? Miksi se ei kelpaa feministeille? Siksikö, että se tarkoittaisi naisten sukupuoleen perustuvien etuoikeuksien vähentämistä? On selvää, että feministimainoksessa pääasia ei ole tasa-arvo, vaan pasifismi. Niinpä ne meistä, jotka kannattavat tasa-arvoa, mutta eivät usko pasifismiin, eivät voi hyväksyä edes tätä ainoata konkreettista esitystä, joka feministeillä on tarjottavanaan.

Mitä muuta mainoksessa on? Vaatimukset kiintiöpakolaisten määrän lisäämisestä, sukupuolten moninaisuuden huomioimisesta tai talouspäätösten sukupuolivaikutusten arvioinnista eivät tarjoa mitään ratkaisua miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmiin. Kiintiöpakolaisten määrän kasvattaminen ei edes liity millään tapaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Taloudellisten päätösten sukupuolivaikutusten arviointi voi hyödyttää myös miessukupuolta, jos se tehtäisiin kunnolla, mutta feministisesti toteutettuna se vain heikentää miesten asemaa. 

Turvakotipaikkojen määrän lisääminen kytkeytyy mainoksessa tiiviisti yksipuoliseen, mustavalkoiseen ja tosiasioiden vastaiseen väkivaltakäsitykseen. Miehiin ja poikiin kohdistuvan väkivallan sivuuttaminen, jota Naisasialiitto Unioni siis YLE:n Kioski-ohjelman tuella ajaa, on tietenkin epätasa-arvoa ja sukupuolisyrjintää lisäävä linja. Onkin huvittavaa, miten Naisasialiitto Unioni toisaalla kuitenkin väittää, että se haluaisi taata kaikkien, siis myös miesten ja poikien, oikeuden turvaan: ” Haluamme yhteiskunnan, jossa kaikkien oikeutta turvaan ja koskemattomuuteen suojellaan.” Tosiasiassa vain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään ongelmana ja ainoastaan siihen halutaan puuttua. Ammattitaitoinen ja korkean moraalin omaava toimittaja tarttuisi näin selvään ristiriitaan innolla, mutta sellaista otetta ei jostain syystä YLE toimittajilta löydy. Ikävät kysymykset eivät kuulu mainosten maailmaan.

Tietysti feminismiin hieman paremmin perehtyneet eivät ole tästä lainkaan yllättyneitä. Naisasialiitto Unioni vastusti yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa joitain vuosia sitten sitä, että naisten väkivaltaisuutta saisi edes tutkia Suomessa. Feministijärjestöt ja valtiofeministiset tasa-arvoviranomaiset ovat vastustaneet kiivaasti siitä, että sukupuolittuneesta väkivallan vastustamisesta siirryttäisiin tasa-arvoisesti sukupuolineutraaliin väkivallan vastustamiseen. Nämä linjaukset osoittavat kiistatta, että miesten ja poikien oikeudet eivät tätä sakkia kiinnosta lainkaan.

Ajatus sukupuolineutraaliudesta kasvatuksen tasa-arvoisuuden viisasten kivenä on vanhanaikainen ja selvästi poikien ja miesten edun vastainen. Koulutuksen tasa-arvo-ongelmista suurin on poikien alisuorittaminen. Sitä ei korjata sillä, että pojat ja tytöt yritetään entistä painokkaammin pakottaa samaan muottiin. Vaikka oppilaita on kohdeltava tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, on poikien ja tyttöjen keskimääräiset erot otettava huomioon koulutuksessa. Tarvitaan erityistä poikapedagogiikkaa. Esimerkiksi välituntiliikuntaa on lisättävä juuri siksi, että poikien oppimistulokset paranisivat

YLE:n Kioski-ohjelman veroalamaisilleen toimittama mainos on siis suorastaan surkuhupaisa esimerkki siitä, miten propagandantuottaja voi ampua itseään jalkaan. Liika on liikaa. Miesasia voi vain todeta: "You can fool all the people some of the time and some of the people all of the time, but you cannot fool all the people all the time."


Sisällön tarjoaa Blogger.