Header Ads

Isyys – velvollisuuksista ja huijauksista tasa-arvoiseen vanhemmuuteen


Ensi sunnuntaina 9.11. vietetään isänpäivää. Tämän juhlapäivän alla on ikävä todeta, että miehet ja naiset, isät ja äidit eivät ole tasa-arvoisessa asemassa vanhemmuuden suhteen. Miesten ja isien asema on selvästi huonompi: isyyttä pidetään Suomessa velvollisuutena, ei oikeutena, ja miesten huijaaminen on isyyteen liittyvissä asioissa sallittua, ja jopa viranomaisten tukemaa.

Miesten lapsettomuus

Ensinnäkin miellä katsotaan, että lapsettomuus on asia, josta oikeasti kärsivät vain naiset. Vaikka miehen todennäköisyys jäädä lapsettomaksi on selvästi suurempi kuin naisen, on meillä keskitytty varmistamaan, että jokainen nainen voisi halutessaan saada lapsia, ja tulla vanhemmaksi. Niinpä hedelmöityshoitolaki mahdollistaa sen, että jopa yksinäiset naiset voivat meillä hankkia lapsia.  Näin on, vaikka lapsen etu tuskin on se, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta tuntea isäänsä ja vaikka yhden vanhemman kyky huolehtia lapsesta on väistämättä, parhaista pyrkimyksistä huolimatta, huonompi kuin kahden vanhemman olisi.

Lapsettomilla miehillä ei vastaavaa mahdollisuutta ole, sillä hedelmöityslaki kieltää sijaissynnytysjärjestelyt. Yksinäisen miehen, tai miesparin, on vaikeampi saada adoptoitua lasta kuin yksinäisen naisen tai naisparin. Lapsettomia miehiä tunnutaan pitävän lähinnä saamattomina nahjuksina, jotka ovat jääneet lapsettomiksi lähinnä omaa syytään, kun eivät ole onnistuneet lisääntymishaluista ja /tai – kykyistä naista puolisokseen hankkimaan. Miesasia katsoo, että tilanteen korjaamiseksi sijaissynnytysjärjestelyt tulisi sallia, ja helpottaa yksinäisten miesten ja miesparien adoptointimahdollisuuksia.

Pillerihuijaus ja abortti

Toisekseen miehestä voi tulla isä vasten tahtoaan isä. Iltasanomat kertoo 23-vuotiaan Simon tapauksesta, joka tuskin on ainutkertainen. Simo luotti naisystävänsä huolehtivan ehkäisystä lupaustensa mukaisesti, mutta naisystävä petti lupauksensa ja tuli raskaaksi. Simo olisi halunnut, että hänen kumppaninsa olisi teettänyt abortin, sillä hän ei tuntenut olevansa valmis isäksi. Miehenä hänellä ei kuitenkaan ollut mitään sanomista aborttipäätökseen. Itse asiassa nainen voi hakea aborttia kysymättä lapsen siittäneeltä miehen mielipidettä, tai edes kertomatta hänelle mitään koko asiasta. Kuitenkin miehen odotetaan olevan valmis kantamaan vastuu lapsesta, olipa mies itse valmis isäksi tai ei. Iltasanomat tietää kertoa myös kahdesta muusta samanlaisesta tapauksesta, jossa mies on vasten tahtoaan tullut isäksi. Näistä 33-vuotiaan Tuukan tapauksessa, jos hänen kertomuksensa pitää paikkansa, kyse on raiskauksesta.

Naisilla on siis enemmän valtaa vanhemmuuden suhteen kuin miehillä on. Jos nainen katsoo, ettei lapsi sovi hänen elämäntilanteeseensa, nainen voi hakea aborttia sosiaalisin perustein. Käytännössä abortti tehdään aina naisen sitä halutessa, kunhan abortille asetetut aikarajat täyttyvät. Moni nainen käyttääkin aborttia jonkinlaisena ehkäisykeinona, vaikka sitä ei ole sellaiseksi tarkoitettu. Miehellä ei vastaavaa mahdollisuutta ole, vaikka yhtä lailla miehen elämäntilanne voi olla sellainen, ettei lapsi siihen sovi. Miehiltä ei voi vaatia pidättäytymistä, kun sitä ei vaadita naisiltakaan, eikä ehkäisyvastuuta voi sälyttää yksin miesten niskoille, vaan vastuu siitä kuuluu molemmille. Jos nainen kertoo miehelle syövänsä ehkäisypillereitä, jättää ne tahallaan syömättä, ja tulee raskaaksi, nainen syyllistyy petokseen. Ehkäisy voi toki pettää joka tapauksessa, sillä 100 % varmaa ehkäisykeinoa ei ole olemassa. 

Miesasia on sitä mieltä, että lopullinen päätösvalta abortista kuuluu naiselle, sillä alkio/sikiö kasvaa ja kehittyy naisen elimistössä. Ennen aborttipäätöksen tekemistä olisi kuitenkin aina kysyttävä lapsen siittäneeltä mieheltä hänen näkemystään tilanteesta, sillä onhan kysymys myös hänen lapsestaan. Voi olla, että tämä mies olisi jopa valmis ryhtymään pian syntyvän lapsen yksinhuoltajaisäksi. Jos näin on, tätä toivetta pitäisi kunnioittaa. Tällöin lapsen synnyttyä naisella pitäisi olla mahdollisuus irtisanoutua äitiydestä, jolloin lapsella olisi vain yksi vanhempi ja huoltaja: isä. Toisaalta pillerihuijaukseen syyllistynyt pitäisi tuomita petoksesta, jos näyttö siihen riittää. Pillerihuijauksen suosio hiipuisi takuulla, jos miehellä olisi oikeus kieltäytyä isyydestä, jos hänen elämäntilanteensa on sellainen, että hän naisena olisi oikeutettu saamaan abortin sosiaalisin perustein. Miesasia tukee isyyslain muuttamista siten, että miehillä olisi tällainen oikeus naisten aborttioikeutta tasoittamassa.

Isyyshuijaus

Kolmas epäkohta on toinen isyyteen liittyvä huijaus, eli isyyshuijaus. Isyyshuijaus tarkoittaa sitä, että mies erehdytetään olettamaan, että hän olisi lapsen isä, vaikka tosiasiassa hän ei sitä olisi. Suomessakin on tullut eteen tapauksia, joissa mies on joutunut vuosikaudet elättämään lasta, joka ei ole hänen omansa. Arviot isyyshuijausten yleisyydestä vaihtelevat suuresti (muutamasta prosentista jopa yli 20 prosenttiin), sillä aihetta on sen arkaluontoisuuden vuoksi ollut hyvin vaikea tutkia. Varmaa on, että yksikin tapaus on liikaa. Huijaus on törkeä, sillä moni mies haluaa saada nimenomaan omia biologisia jälkeläisiään. Suomessa hyväksytään se, että naisella on tällainen halu, mikä käy ilmi hedelmöityshoitolaista, jossa jopa yksinäisille naisille taataan oikeus omien jälkeläisten hankkimiseen, mutta miesten kohdalla halua väheksytään, ja väitetään, ettei sillä olisi muka mitään merkitystä, kuka lasten oikea isä on. Tällä logiikalla lasten huolellisesta merkitsemisestä synnytyssairaaloissa voitaisiin luopua, sillä sama kai se on, minkä tai kenen lapsen kanssa sieltä kotiin lähtee.
Miesasia huomauttaa, että isyyshuijausongelma olisi olemassa helppo lääke: DNA-testaus. Miesasian mielestä jokaisen syntyvän lapsen kohdalla miehellä, olipa hän äidin aviomies, avomies, poikaystävä, satunnainen hoito tai yhden yön tuttavuus, tulisi olla oikeus varmistua isyydestään DNA-testauksen avulla. DNA-testaus on nykyisin sen verran helppo ja luotettava prosessi, ettei sen käytön kieltämiselle tai tiukalle rajoittamiselle, ole perusteita.


rok8889

Hyvää isänpäivää!

Miesasia odottaa, että tulevana isänpäivänä kaikki ne tahot, jotka ovat tosissaan tasa-arvoisen vanhemmuuden puolella, ottavat kantaa isien ja miesten tasa-arvoisten oikeuksien puolesta. Miesten lapsettomuus ei saa olla enää tabu. Pilleri- ja isyyshuijauksista on tehtävä loppu lainsäädäntöä muuttamalla. Miesasia katsoo, että lapsen hankkimispäätöksessä molempien osapuolten, miehen ja naisen, tulisi olla samalla viivalla. Huijauksia ei ole mitään syytä hyväksyä, kuten nyt tapahtuu, sillä naiset ovat täysvaltaisia, aikuisia ihmisiä, jotka kykenevät kantamaan vastuun omista ratkaisuistaan siinä missä miehetkin. On myös lapsen etu, että hän syntyy molempien vanhempien toivomana ja saa tuntea ja tietää oikean isänsä. Toisin sanoen, nämä muutokset ovat välttämättömiä, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo voisi toteutua myös vanhemmuuden suhteen.

Sisällön tarjoaa Blogger.