Header Ads

Isänpäivä vs. äitienpäivä

Tasa-arvokeskustelussa puhutaan usein tasa-arvoisesta vanhemmuudesta. Miesasia selvitti, miten tasa-arvoisesti isyyttä ja äitiyttä Suomessa juhlitaan: 


Isänpäivä                                                                              

Vakiintunut liputuspäivä                                                           

Vuoden Isä – palkinto                                                 

Palkittuja vuonna 2014: 3 kpl                                            

Palkinnot jakaa ministeri

Palkitsemisesitykset tekee Väestöliiton kokoama järjestöryhmä                                                        

Palkitut kiiltokuvamaisia,viranomaisten                                      
asettaman rooliodotuksen täyttäviä supersuorittajaisiä 

Äitienpäivä 

Virallinen liputuspäivä

Valtiollinen kunniamerkki

Palkittuja vuonna 2014: 35 kpl

Palkinnot jakaa tasavallan presidentti

Palkitsemisesityksiä voivat tehdä monet tahot, myös yksityiset kansalaiset

Palkitut monenlaisia äitejä laidasta laitaan

__________________________________________________________________
Kuten huomataan, jää isänpäivän virallinen juhlinta millä hyvänsä mittarilla kauas äitienpäivän tasosta. Vaikka asia on isien ja äitien käytännön arjen kannalta epäilemättä varsin vähämerkityksinen, niin symbolisesti annettu viesti on tärkeä ja selvä: isiä ja isyyttä ei pidetä Suomessa samassa arvossa kuin äitejä ja äitiyttä.

Tilanne olisi korjattavissa varsin helposti, jos vain tahtoa löytyisi. Miesjärjestöt, kuten Miesten tasa-arvo ry ja Isät Lasten Asialla ry, ovat kiinnittäneet huomiota näihin epäkohtiin, ja esittäneet tilanteen korjaamista. Viranomaisilta ja päättäjiltä ei vain näytä löytyvän tahtoa edistää tasa-arvoista vanhemmuutta oikeasti.

Sisällön tarjoaa Blogger.