Header Ads

Eläkeuudistus sortaa miehiä


Eläkeuudistuksen on sanottu sortavan korkeasti koulutettuja naisia. Totuus sen sijaan on taas kerran taruakin ihmeellisempää ja karumpaa luettavaa, jossa miehet unohdetaan jälleen kerran. Naiset tulevat väittämään, että naisen eläke-euro on 69 senttiä miehen eläke-eurosta, mutta tässä kohtaa on taas kerran muistettava, että naiset työskentelevät useammin matalapalkka-aloilla ja tekevät vähemmän kokonaistyövuosia kuin miehet. Tästä yksinkertaisesta syystä myös yleisesti ottaen naisten eläkkeet tulevat olemaan pienempiä kuin miesten.

Tulisiko naisille sitten maksaa korkeampaa eläkettä vain siksi, että he ovat naisia?  Ei tietenkään, koska jos naiset haluavat korkeamman eläkkeen on heilläkin mahdollisuus suuntautua vaarallisempiin ja paremmin palkattuihin ammetteihin. On myös muistettava, että leskeneläkettä nostaa tälläkin hetkellä yli 200 000 naista ja vain 40 000 miestä. Keskimääräinen leskeneläke oli muutama vuosi sitten 523 euroa.

Monet sanovat myös, että eläkeuudistus sortaa korkeastikoulutettuja naisia, kuten opettajia jotka pääsevät töihin vasta 25-26 vuotiaina kun esimerkiksi hitsariksi kouluttautunut mies pääsee töihin jo 20 vuotiaana.

On kuitenkin hyvä muistaa, että töitä saa toki tehdä 65 ikävuoden ylikin. Kysympä teiltä hyvät lukijat vielä samaan hengen vetoon, että kumpihan näistä kahdesta jaksaa tehdä yli 65 vuotiaana töitä, opettaja vai hitsari?

Miten eläkeuudistus sitten sortaa miehiä? Yksinkertaisesti se sortaa miehiä siinä, että kun eläkkeelle pääsy rajaa nostetaan ei se ota huomioon keskimääräistä eliniän odotetta miehillä. Miehet tekevät tutkitusti suurimman osan vaarallisista ja raskaista töistä, jotka saattavat heidät päivittäin jopa hengenvaaraan. On myös muistettava, että vaikka kehomme toki uudistaa itseään on silläkin rajansa ja päivittäin fyysisesti raskasta työtä tekevät ihmiset kuluttavat ruumiinsa varoja paljon nopeammin kuin vaikka siistiä toimistotyötä tekevä.

Eikö miesten lyhyempi elinajanodote tulisi siis myös ottaa huomioon siten, että miehet pääsisivät aikaisemmin eläkkeelle nauttimaan vielä niistä muutamista terveistä vuosista joita heillä on jäljellä.

Miesasia.fi kannattaa toki raskaantyön raatajille aikaisempaa eläkettä, mutta sen lisäksi kannatamme miehille alhaisempaa eläkeikää, miesten yleisesti lyhyemmän eliniänodotteen vuoksi.

Sisällön tarjoaa Blogger.