Header Ads

Suomen oikeuslaitokset eivät noudata perustuslakia


Totaalikieltäytyjä blogi kertoo seuraavaa:

 "Useat kyselivät aiempien postausten yhteydessä kuinka käräjäoikeus perusteli, ettei nykyinen laki ole syrjivä vakaumuksellisia aseistakieltäytyjiä kohtaan suhteessa naisiin, Ahvenanmaalaisiin tai Jehovan todistajiin. Nyt sain viimein hommattua käsiini perustelut kirjallisena, ja julkaisen ne nyt tässä lyhyiden saatesanojen kera."
  • KÄRÄJÄOIKEUS:

  • “Miespuolisten Suomen kansalaisten asevelvollisuudesta säädetään asevelvollisuuslaissa (1438/07). Naisille on lainsäädännössä sitä vastoin annettu oikeus, muttei velvollisuutta osallistua asepalvelukseen.
Käräjäoikeus on kuitenkin katsonut, että naisten osalta tehty poikkeus velvollisuudesta johtuu heidän henkilökohtaisesta ominaisuudestaan eli sukupuolesta, eikä naisten oikeutta osallistua asepalvelukseen voida katsoa perusteeksi naisten ja miesten ominaisuuksien tasavertaisuudelle tai katsoa kohtelua miesten syrjinnäksi.

Totaalikieltäytyjä blogi kommentoi käräjäoikeuden perustelua seuraavasti:
"Lausunnossa sukupuolella viitataan juridiseen sukupuoleen, eli siihen suhteellisen mielivaltaiseen jakoon, jolla valtio jakaa kansalaisensa kahteen juridiseen kategoriaan, miehiin ja naisiin. Juridinen sukupuoli on valtion ylläpitämä hallinnollinen luokitus – väestöpoliittinen työkalu – joka viittaa ensisijaisesti henkilötunnuksen tarkistusnumeroa edeltäviin lukuihin, eikä suoranaisesti henkilöön itseensä. Todistaahan tämän jo kutsunnatkin: miehet pakotetaan palvelukseen henkilötunnuksen, ei minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella!Valtiohallinto siis luo ensin luokituksen -juridiset sukupuolikategoriat – kohtelee ihmisiä eriarvoisesti sen mukaan, ja väittää kirkkain silmin että eriarvoinen kohtelu on oikeutettua juuri siksi, että se perustuu tähän aiemmin luotuun luokitukseen. Aidosti henkilökohtainen ominaisuus, elämäntilanne tms."

Eli toisin sanoen käräjäoikeus myöntää avoimesti syrjivänsä miehiä sukupuolen perusteella!

Mitä perustuslaki sitten sanoo tarkalleen tästä tilanteesta? Noh luetaampa:
6 §
Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

LÄHDE

Huomautettakoon, että oikeusistuimet eivät saa tuomita perustuslain vastaisesti, eli perustuslaki ajaa aina ohi päätöksissä ja tuomioissa.
Suomea ei voida näillä perusteilla missään muodossa katsoa oikeusvaltioksi saatikka sitten edes tasa-arvoiseksi maaksi, koska se syrjii avoimesti miehiä ja miesten oikeuksia. Millä perusteella voidaan edes perustella se, että ainoastaan miehet ovat palvelukseen kelpaavia? Minä ainakin kannatan naisille pakollista 12 kk kestävää siviilipalvelusta (palkattomana tietenkin kuten miehillekin) tai vaihtoehtoisesti 12 kk kestävää armeijaa, jokainen valitkoon itse. Toki naiset voivat myös mennä vankilaan kuten niin moni mies.

Muistattehan, että jos menette siviilipalvelukseen, ette saa tehdä mitään mikä edistää opintojanne, joten tällä tavoin naisetkin pääsevät samaan tilanteeseen kuin miehet, eivätkä pääse jatkamaan opintojaan suoraan lukiosta/ammattiopistosta päästyään.

Muistuttaisin vielä, että meillä on EU:ssa ennakkotapaus jossa EU-tuomioistuin tuomitsi Saksan maksamaan korvauksia naiselle, joka haki armeijaan ja ei päässyt. EU-tuomioistuin katsoi, että naiset ja miehet ovat molemmat yhtä hyvin aseelliseen maanpuolustukseen kelpaavia, joten sukupuolta ei voida tällä perusteella katsoa perusteluksi palvelukseen kelpaamattomuudeksi.

Sisällön tarjoaa Blogger.