Header Ads

TEM päättömällä päällä
Ammatinvalinta on Suomessa edelleen voimakkaasti sukupuolittain jakautunutta. Vain 13 prosenttia työvoimasta toimii niin sanotussa tasa-ammatissa, jossa molempien sukupuolten osuus on vähintään 40 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) aikoo nyt puuttua tähän työelämän sukupuolittumiseen, tai segregoitumiseen uudella kampanjalla, joka on suunnattu nuorille, opettajille, opinto-ohjaajille ja vanhemmille.

 Kampanjan kaksimielinen slogan, "Valitse ala päällä, älä alapäällä” on TEMin edustajien mukaan valittu, jotta kampanja herättäisi huomiota. Slogan herättää kuitenkin lähinnä myötähäpeää. Näin käy aina, kun kukkahattutädit ja sosiaalitantat yrittävät olla humoristisia ja puhutella nuorisoa ”nuorten kielellä”. Parempi olisi olla asiallinen ja kunnioittaa nuorison älykkyyttä.

Kampanjan varsinaiset ongelmat ovat kuitenkin muualla. Mitä se haittaa, jos työelämä on sukupuolittunutta? Mitä sitten, jos sairaanhoitajat ovat valtaosin naisia tai jos palomiehet ovat lähes kaikki miehiä? Haittaako se jotenkin heidän työtään? Miksi tähän pitäisi puuttua? Mikä tässä on ongelmana?

Olisi tietysti hyvä, jos esimerkiksi opettajien joukossa olisi enemmän miehiä, sillä naisopettajien on todettu keskimäärin helpommin syrjivän arvostelussa poikia. Lisäksi miesopettajat toimisivat hyvinä roolimalleina sekä pojille, että tytöille. Suotavaa on toki myös, että lääkärien tai hoitajien joukosta löytyisi tarpeeksi miehiä miespotilaiden hoitoa varten, sillä joissain tilanteissa on hyvä, jos voi kääntyä omaa sukupuolta edustavan henkilön puoleen. Miesvaltaisista ammateista naisia on varmasti syytä löytyä vaikkapa poliisien tai vartijoiden joukosta jo ihan turvatarkastuksia varten. Missään näistä tapauksista ongelma ei kuitenkaan ole alan nais- tai miesvaltaisuudessa sinänsä, vaan kaikki lähtee asiakaskunnan tarpeista. Eikä näiden tarpeiden tyydyttäminen edellytä minkään alan muuttamista ns. tasa-ammatiksi. Edes opettajakunnan osalta tämä ei ole tarpeen, sillä arvostelun oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta on huolehdittava ensisijaisesti muiden keinojen, kuten koulutuksen ja arvosteluperusteiden uudistamisen kautta.

Kampanja saattaa johtaa pahimmillaan siihen, ettei perinteisestä ammatinvalinnasta haaveileva poika tai tyttö saa koulusta tarvitsemaansa tukea, opastusta ja kannustusta. Ei ole mitään järkeä patistaa nuori alalle ja uralle, joka ei häntä itseään lainkaan kiinnosta. Ennemmin tai myöhemmin motivaation puute tulee kostautumaan. On päinvastoin pidettävä huoli siitä, että jokainen nuori saa kiihkotonta ja asiallista opintojenohjausta, jossa häntä tuetaan juuri siihen suuntaan, johon hänen oma motivaationsa ja taipumuksensa ovat viemässä, olivatpa hänen valintansa perinteisiä tai perinteitä rikkovia.

Olisi ehkä syytä tarkastella hieman syvällisemmin, miksi pojat ja tytöt, nuoret naiset ja miehet tekevät juuri sellaisia valintoja kuin he tekevät. Voisiko olla mahdollista, että pojat ja tytöt vain ovat erilaisia ja kiinnostuneita erilaisista asioista? Saattaisiko olla jopa niin, että erilaisiin uravalintoihin vaikuttaisivat jopa, Luoja paratkoon, biologiset tekijät? Voisiko olla, että esimerkiksi keskimäärin fyysisesti vahvempia poikia kiinnostavat sellaiset asiat ja työt, jossa he kenties pääsevät näitä ominaisuuksiaan hyödyntämään? Nämä ovat tietysti vallitsevan poliittisen konsensuksen kannalta täysin kerettiläisiä ajatuksia, mutta entäpä jos niissä on jotain perää?

Uravalintoihin vaikuttaa paljon se, millainen eri alojen imago on. Jos pojat ja nuoret miehet kokevat jonkin alan naiselliseksi ja etenkin jos naiset pitävät naisvaltaisella alalla työskenteleviä miehiä omituisina ja naisellisina, on aika selvää, miksi ala ei poikia ja nuoria miehiä houkuttele. Jos TEMillä on sloganin tasolla nostaa alapääjutut esiin, niin ehkä siellä olisi voitu myös pohtia alojen seksikkyyttä - kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti. Sillä on epäilemättä väliä. Alojen imagoa tai seksikkyyttä ei muuteta hetkessä, eikä niiden muuttamiseen ole mitään poppakonsteja. Voi suoralta kädeltä todeta, että TEMin keinot ovat tässä suhteessa vähissä.

On kuitenkin yksi keino jolla TEM voisi yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, kanssa vähentää alojen sukupuolittuneisuutta. Se on jämäkkä puuttuminen poikien alisuorittamiseen koulutuksessa. Nykyisin koulussa paremmin pärjäävät tytöt vievät paremmilla arvosanoillaan ja keskiarvoillaan haluamansa opiskelupaikat, ja poikien on tyytyminen siihen, mitä jää jäljelle. Ei ole kummallista, että lääkäri- tai opettajakunta on niin kovin naisvaltaista, kun poikien saumat päästä näiden alojen koulutukseen ovat niin huonot. Moni jättää suosiolla jopa hakemisen väliin, kun tietää, ettei mahdollisuuksia tulla valituksi juuri ole. Tilanne muuttuisi huomattavasti, jos poikien oppimistuloksia ja koulumenestystä saataisiin parannettua. Silloin näille nykyisin naisvaltaisille aloille hakeutuisi varmasti nykyistä enemmän miehiä. Viranomaisten on vain puututtava koulujärjestelmän epäkohtiin, kuten edellä mainittuun poikia syrjivään arvostelukäytäntöön, kovin ottein.

Sisällön tarjoaa Blogger.