Header Ads

Tulisiko naisetkin määrätä valvontarangaistukseen?

 
Suomen armeija (kuva ei vastaa todellisuutta)

Yle uutiset kertoo 21-vuotiaasta miehestä, joka tuomittiin varusmiespalveluksesta kieltäytymisen johdosta valvontarangaistukseen. Syyttäjä vaatii henkilölle 169 päivän rangaistusta.

Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna, sitä että henkilön on kerrottava koko rangaistuksensa ajan mitä tekee, milloin tekee ja missä käy. Minuuttiakaan et saa myöhästyä sovituista aikatauluista tai linnaa tulee.

Iltalehtikin kertoi taannoin valvontarangaistuksen saaneesta miehestä.

Lainaten miehen sanoja:

"- Herätti jonkun verran tunteita, kun pannan laittoi kiinni nainen. Se kärjisti tätä älyttömyyttä, kun miettii tasa-arvoa."

Eikö sama rangaistus tulisi perustuslain mukaan määrätä myös naisille, jos kieltäytyvät ilmaistyöstä (siviilipalveluksesta 12kk) tai asepalveluksesta ? Tällä hetkellähän voidaan katsoa, että periaatteessa kaikki naiset (iältään 18 - 60) rikkovat siis lakia. Emmekö eläkään tasa-arvoisessa yhteiskunnassa? Eikö naisilla olekaan samoja velvollisuuksia kuin miehillä? 


Eikö tasa-arvo nimenomaan tarkoita yhtäläisiä velvollisuuksia ja oikeuksia ?

Israelia voidaan pitää jopa tasa-arvoisempana kuin Suomea.
Israelin puolustusvoimien lippu

"Israel sisällytti ensimmäisenä maana maailmassa naiset yleisen asevelvollisuuden piiriin." "Naisten ei kuitenkaan tarvitse mennä armeijaan jos he ovat naimisissa tai jos heillä on lapsi. Lykkäystä voidaan myöntää yliopisto-opiskelijoille." - Wikipedia

Suomi ei siis ole tasa-arvon maa  tai ainakin t
ällaisen kuvan Suomi antaa yhteiskuntana miehille rankaisemalla heitä sukupuolestaan.

Suomen perustuslaki sanoo perusoikeuksista näin:2 lukuPerusoikeudet6 §YhdenvertaisuusIhmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.7 §Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteenJokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

LÄHDE

Suomen tasa-arvo keskustelut alkavat muistuttamaan huonoa parodiaa itsestään... Edes pakkoarmeijaa tai siviilipalvelusta ei saada kuntoon eli suomeksi sanottuna pakkoarmeija / siviilipalvelus myös naisille vankilan/valvontarangaistuksen uhalla tai molemmat kokonaan pois ja palkka-armeija tai vapaehtoinen asepalvelus tilalle.

Kysymyksinä herää myös:

-Miksi Suomessa ei oteta käyttöön kuin puolet saatavilla olevista voimavaroista?
-Katsooko Suomen armeija ja päättäjät, että naiset eivät muka pysty suoriutumaan asevoimien vaatimista tehtävistä?
- Eivätkö naiset olekaan yhtä päteviä kuin miehet?

Tätä voitte kysyä päättäjiltä...

Kirjoittajana voin vain todeta, että pystyvät. Muutama tuttu nainen käynyt armeijan ja kaikki suosittelivat sitä kaikille naisille. Eli ei kun porukalla armeijaan hankkimaan maanpuolustus taitoja tai siviilipalvelukseen auttamaan vanhuksiamme, jotta saavat nauttia ansaituista eläkepäivistään.

Sisällön tarjoaa Blogger.