Header Ads

Perussuomalaiset ajavat tasa-arvoa huoltajuuskiistoihinLähihuoltajaksi jäänyt vanhempi pystyy edelleen estämään etävanhemman ja lapsen tapaamisen ilman mitään sanktioita. Perussuomalainen Juho Eero heräsi tähän jo Pauli Kiurun (kok.) kanssa jo vuonna 2012, mutta vaikka aloite sai paljon kannatusta ei se mennyt läpi eduskunnassa.

Erotilanteissa vieraannuttamisen tarkoituksena on useasti rikkoa lapsen ja etävanhemman suhde mikä voi tapahtua monin eri keinoin, esimerkiksi, puhumalla pahoja toisesta vanhemmasta eli luomalla kielteinen mielikuva lapselle hänestä tai estämällä lapsen ja vanhemman yhteydenpito.

Juho Eero sanoo näin:

- Lastensuojelussa olisi tärkeää huomioida myös etävanhemman oikeudet, ja tunnistaa vieraannuttamispyrkimykset. Mikäli on havaittavissa, että toinen vanhempi tai jopa viranomaiset pyrkivät vieraannuttamaan lapset etävanhemmastaan tai vaikeuttamaan tapaamisia, tulee asiaan voida puuttua, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola.
Olen Juho Eeron kanssa täysin samaa mieltä siitä että myös etävanhemman oikeudet tulee turvata. Nyt mallia oltaisiin ottamass Ruotsissa 1.7 voimaan tulevasta laista joka sanoo että lapsen omavaltainen pitäminen lähivanhemman luona tulkitaan lapsikaappaukseen verrattavaksi rikokseksi.

Juho Eero ihmettelee myös sitä miksi samaa sukupuoltaolevien tasa-arvosta mutta ei erisukupuolta olevien:

- Eduskunnassa ollaan kovasti huolissaan samaa sukupuolta olevien pariskuntien tasa-arvosta. Eri sukupuolta olevien tasa-arvosta huoltajuuskiistojen yhteydessä ei kuitenkaan tunnuta olevan samalla tavoin kiinnostuneita.
Voimme vain toivoa että Eerolan ja Kiurun jättämä kirjallinen kysymys, jossa he kysyvät hallituksen toimia etävanhemman oikeuksista herättää liikettä eduskunnassa. Toivon todellakin että etävanhempien oikeuksiin alettaisiin herämään ja vieraannuttaminen saataisiin kuriin.

Uskon että etävanhempien oikeuksien turvaaminen tulee parantamaan niin isien tilannetta kuin myös lapsien. Näen tämän myös parannuksena yleistä tasa-arvoa kohti. Lapsi tarvitsee molemmat vanhempansa ei vain toista !

Huoltajuuksia määrättiin vuonna 2011 seuraavasti, 3257 isää sai huoltajuuden kun taas äideille huoltajuuksia määrättiin yli viisinkertainen määrä.
Lue myös "IL - Näin isä vaikuttaa tyttären uravalintaan"

Lisää aiheesta Perussuomalaisten sivuilla täällä.

Sisällön tarjoaa Blogger.