Header Ads

Kouluista on tullut vihamielisiä poikia kohtaanVideolla Christina Hoff Sommers kertoo miten tilanne nykyaikana on kääntynyt poikia vastaan. Koulut nostavat tyttöt jalustalle samaan aikaan tönien pojat pois koko opiskelu paikoilta. Jos emme käännä kelkaamme nopeasti tulee poikien tilanne kärjistymään ja huononemaan entisestään.

Poikia rangaistaan siitä, että he ovat poikia ja tuovat tämän ilmi esimerkiksi leikeissään kun leikkivät supersankareita tai poliiseja ja rosvoja.

Suomessakin on huomattu naisopettajien suosivan tyttöjä niin opetuksessa kuin koe arvosanoissa. Tämä on vakava tilanne, sillä se tarkoittaa sitä että pojat eivät saa yhtä hyvää ja tasokasta opetusta kuin tytöt ja asettaa heidä epätasa-arvoiseen asemaan nykyisessä ja tulevissa tilanteissa joissa juuri hyvä pohjaopetus tärkeässä avainasemassa uuden oppimisen kannalta.

Olisiko aika saada opettajaksi miehiä, ennemmin kuin niitä "kympin tyttöjä", joilta puuttu lopulta todellinen taito hallita luokkaa ja opettaa myös poikia? On myös todettava, että monelle pojalle miesopettaja on myös hyvän miehen malli, joka opitaan jo nuorena jos tai kun omaa isää ei ole saatavilla. Hyvän miehen/naisen malli kun usein opitaan kotoa ja jos sitä ei ole tosiaan siellä tarjolla se haetaan muualta.

Kysymmekin nyt teiltä kaikilta: "Milloin poikien tilanteeseen aletaan puuttua ja heille aijotaan tarjota parempi oppimisympäristö opettajistoa myöten?"
Sisällön tarjoaa Blogger.